Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Våra kunskapsresultat

Nationella prov åk 3 (läsår 2016/17) Då resultatuppgiften baseras på färre än tio elever saknas den i Skolverkets databas SIRIS. Betygsresultat åk 6 (läsår 2016/17) Betygsresultat åk 9 (läsår 2016/17)

Läs hela "Våra kunskapsresultat"

Våra kunskapsresultat

Nationella prov åk 3 (läsår 2016/17) Betygsresultat åk 6 (läsår 2016/17) Då andelen elever som klarat lägst betyget E per ämne baseras på färre än tio elever saknas uppgiften i…

Läs hela "Våra kunskapsresultat"

Våra kunskapsresultat

Nationella prov åk 3 (läsår 2016/17) Betygsresultat åk 6 (läsår 2016/17) Betygsresultat åk 9 (läsår 2016/17) Då andelen elever som når lägst E i alla ämnen och andel med gymnasiebehörighet…

Läs hela "Våra kunskapsresultat"