Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

SchoolSoft

Det är beslutat att alla våra förskolor ska dokumentera och kommunicera genom det digitala verktyget Schoolsoft. Om ditt barns förskola använder ett annat verktyg, eller inte använder något digitalt verktyg…

Läs hela "SchoolSoft"

Våra kunskapsresultat

Nationella prov åk 3 (läsår 2016/17) Då resultatuppgiften baseras på färre än tio elever saknas den i Skolverkets databas SIRIS. Betygsresultat åk 6 (läsår 2016/17) Betygsresultat åk 9 (läsår 2016/17)

Läs hela "Våra kunskapsresultat"

Våra kunskapsresultat

Nationella prov åk 3 (läsår 2016/17) Betygsresultat åk 6 (läsår 2016/17) Då andelen elever som klarat lägst betyget E per ämne baseras på färre än tio elever saknas uppgiften i…

Läs hela "Våra kunskapsresultat"

Våra kunskapsresultat

Nationella prov åk 3 (läsår 2016/17) Betygsresultat åk 6 (läsår 2016/17) Betygsresultat åk 9 (läsår 2016/17) Då andelen elever som når lägst E i alla ämnen och andel med gymnasiebehörighet…

Läs hela "Våra kunskapsresultat"