Vittradagen för barn och elever

Idag, 9 september, är det äntligen dags för Vittradagen för våra barn och elever. Genom olika övningar och aktiviteter kommer våra skolor att lyfta och fördjupa sig inom två av FN:s Globala mål.

Fyra glada elever sitter på en bänk på Vittra, i bakgrunden syns FN:s globala mål.

Fokus på hälsa och utbildning

Under Vittradagen för barn och elever kommer fokus att ligga på de globala målen 3 och 4 – “God hälsa och välbefinnande för alla” och “God utbildning för alla”. Våra skolor kommer att fokusera extra på rörelse, hälsa och inlärning. Genom att öka medvetenheten kring rörelsens och välmåendets koppling till inlärning skapar eleverna också verktyg för sin personliga utveckling. 

Vill du se vad skolorna gör idag?

Om du vill veta vad våra skolor gör under Vittradagen för barn och elever – kolla in deras sociala medier!