SchoolSoft STÄLL DITT BARN I KÖ

Välkommen till Vittra

Om Vittra

Fakta
- Grundades 1993 i Sollentuna
- Sedan 2008 del av AcadeMedia, Norden största utbildningsorganisation
- 26 skolor, varav 17 med förskola

Kunskapsresultat våren 2016
- Antal som klarat alla målen: 87, 2%  jmf. riket:  74,2%
- Genomsnittligt meritvärde: 242,7 jmf. riket 224,1

Källa. SIRIS

Kunskap är nyckeln till framtiden. Men hur lär man sig bäst? Och mest?

På Vittra har vi sedan starten 1993 trott på drivkraften i glada och nyfikna barn. Den är grunden för ett livslångt lärande, där kunskaper sätts i ett sammanhang och kan växa. Idag är vi ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 26 för- och grundskolor och tillsammans ansvarar vi för 7900 barn och elever och har 900 medarbetare. Vår undervisning utgår ifrån en helhetssyn på våra barn och elevers utveckling med tydliga mål inom kunskap, lärande och personlig utveckling. Genom att hitta motivationen hos varje barn och elev kan vi både uppmuntra och ställa krav. Hos oss är det både nödvändigt och roligt att lära sig mycket.

Vi ger möjligheter till personlig utveckling och bygger förståelsen för hur och varför man lär sig. Hos oss vågar eleverna ställa frågor och stå upp för sig själva och varandra. Det skapar en trygg miljö där barn, elever och lärare trivs och lär sig mer, vilket också syns i våra kunskapsresultat.

När dagens förstaklassare lämnar våra skolor ska de ha med sig (som lägst) godkända betyg i alla ämnen, goda ämneskunskaper, god självkänsla, sociala färdigheter, demokratiska värderingar och förståelse för de kompetenser och förmågor som efterfrågas i arbetslivet. Vi vill ge våra barn och elever en stark tro på sin egen framtid och goda förutsättningar att lyckas i sina fortsatta studier.

Iréne Blom
Utbildningsdirektör

nyheter från vittra

hitta närmaste vittra

Hittade du inte vad du letade efter?