STÄLL DITT BARN I KÖ

Välkommen till Vittra

Om Vittra

I Vittra vill vi bidra till ökade livschanser för våra barn och elever genom utbildning och lärande. Vi vill erbjuda våra barn och elever en trygg start på sitt lärande och en undervisning som bygger på deras nyfikenhet och lust att lära. Vi vill ge dem kunskaper som kan växa och ge dem goda förutsättningar för framtiden.

Vittra är ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 26 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för 7900 barn och elever och har 900 medarbetare. Vår undervisning utgår ifrån en helhetssyn på elevens utveckling med tydliga mål inom kunskap, lärande och personlig utveckling. Genom att hitta motivationen hos varje elev kan vi både uppmuntra och ställa krav. Hos oss är det både nödvändigt och roligt att lära sig mycket.

I Vittra arbetar vi utifrån vår gemensamma pedagogiska plattform och våra Vittraverktyg med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten, alltid med målet att nå en högre kvalitet och ökad måluppfyllelse för våra barn och elever. Det betyder att de strukturer, metoder och aktiviteter som står beskrivna i våra verktyg genomförs på samtliga av våra för- och grundskolor, att de följs upp och utvärderas.

Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsorganisation.

Irene Blom
Utbildningsdirektör

nyheter från vittra

hitta närmaste vittra

Hittade du inte vad du letade efter?