×
 

Hoppa till innehållet

Vittra Rösjötorp International

Vittra Rösjötorp’s bilingual focus means that your child learns English from an early age. Since we are located in a nature reserve, we work close to nature, with outdoor classrooms and in collaboration with Naturskolan (Nature School). We teach across the grades, which means that the students get to know each other and we see all of our students.

Right now we have a few available spots for the autumn term in preschool and several grades. Apply now or contact us for more information.

Fem elever och en pegagog på vittra sitter runt ett bord och utforskar en jordglob

A socially engaged preschool and primary school

At Vittra, our goal is for every child to become aware of themselves and the world around us. We prepare them with knowledge and courage so that they will feel that they can participate and influence society for the better. Together we make a difference.

Stay updated

Please fill in our form and we'll make sure to send you a reminder when we have open houses and other information about Vittra.

The year you'd like the child to start

Hantering av personuppgifter

När du är elev eller vårdnadshavare hos oss så behöver vi genomföra ett antal personuppgiftsbehandlingar för att kunna erbjuda dig utbildning. På AcadeMedias hemsida kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter samt om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Före du blir elev hos oss

När du skickar in en intresseanmälan, anmäler dig till skolvisning, önskar information eller marknadsföring om våra skolor, behöver samtycke lämnas. Samtycke är frivilligt och avges när anmälan eller önskemålet skickas in. Vittra är personuppgiftsansvarig på den skola som du har anmält intresse till. Skolan är en del av AcadeMedia-koncernen

De personuppgifter vi behandlar är namn, e-postadress och telefonnummer för samtliga kontakter med dig samt skolform och år för tänkt studiestart för information och marknadsföring. Vissa utskick innehåller spårningspixlar så vi kan se antal öppnade brev.

Uppgifterna delas med anställda inom skoladministration och kommunikation på de skolor du visat intresse för. Syftena är att administrera besök, skicka marknadsföring, andra meddelanden och påminnelser. Vi kan även komma att dela uppgifter till kommunikatörer på bolag inom koncernen för marknadsföring av liknande program. Vidare lämnar vi information till myndigheter om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

De rättsliga grunderna är samtycke för administration av skolbesök och svar på allmänna frågor samt berättigat intresse för den marknadsföring som inte följer av samtycke. Reklam för liknande utbildningar anser vi motiverade i viss omfattning. Utlämnande till myndigheter följer av rättslig förpliktelse. Uppgifterna lagras i ett år efter att angiven studiestart passerat. Vid tillbakadraget samtycke gallras uppgifterna omgående.

Till tekniskt stöd anlitas personuppgiftsbiträdena AcadeMedia Support AB, Microsoft Ireland Operations Ltd och Infobip Sweden AB. Uppgifterna kan komma att behandlas i Sverige/EU och i de s.k. tredjeländerna USA, Brasilien, Kina, Indien, Vietnam, Malaysia och Ryssland. Överföring till tredjeländerna sker med stöd av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Du kan när du vill dra tillbaka ditt samtycke, invända mot behandlingen, begära registerutdrag, rättelse eller att vi begränsar behandlingen. För att avregistrera dig från digitala reklam- och kommunikationsutskick, följ instruktionerna i det SMS eller e-post som du har fått från oss.  Du kan även kontakta skolan för detta på fliken Kontakt i menyn.

Kontakt

Vårt dataskyddsombud kontaktas på dataskydd@academedia.se. Vid klagomål på personuppgiftsbehandlingen skickas det till tillsynsmyndigheten IMY (www.imy.se).

Visit us

No matter how much we describe the school in words and pictures, it can never surpass an actual visit. Therefore, we invite you and your child to experience our school during a personal viewing or an open house.

Where people and knowledge grow

 • The Vittra skills

  The Vittra skills are six different skills to learn and develop, so that your child becomes both aware of themselves and their environment. The Vittra skills we always base our work on are confidence, responsibility, perseverance, creativity, planning, evaluating and cooperation.

  Glad elev sitter vid sin skolbänk i klassrummet på Vittra och gör skolarbete
 • Community goals

  At Vittra, we work with projects linked to the UN’s global goals for sustainable development. We do this together with local organisations to improve the community around us. We engage our children, students and staff, and together we make a difference.

  Elever och lärare tittar på jordglob
 • The Vittra book

  In the Vittra book, your child gets to reflect on their learning process and gain an awareness of their development. Our students also use the Vittra book to plan and evaluate their school work to get structure in their everyday lives and learns to take responsibility.

  Pedagog sitter på huk vid en elev som sitter och gör skolarbete vid sin skolbänk

Admission process – step by step

 1. Read more

  You know best what motivates your child. Before you apply, it is good to read about how we work at Vittra Rösjötorp. Read about it here!

 2. Visit us

  To get an idea of ​​how the school works, come visit us! Either at an open house or at a personal viewing.

 3. Apply

  Once you have decided, fill in our application form and send it in. Now you are collecting queue days!

 4. Admission notice

  When it’s your turn in the queue, you will be offered a place. You then have a certain amount of time to say yes. If you have any questions — read more under frequently asked questions.

Our latest news

See all news

Our social media

Welcome to visit us at Vittra Rösjötorp

You are welcome to visit us to get to know us and our way of working.