Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Lidingö

Bild på rektor

Kontakt

E-post: lidingo@vittra.se
Besöksadress: Vesslevägen 3, 

181 45 Lidingö
Telefon administration: 08-636 28 70

Höstterminen 2018 - UPPROP 13/8

Måndagen den 13/8 kl. 15.00 hälsar vi alla elever välkomna tillbaka efter sommarlovet. Vi samlas vid scenen där vi har upprop.

Välkomna!

 

UF-dagar 2018-2019

Följade dagar håller Fritidshemmet helt stängt, pedagogerna planerar verksamheten.

7 Augusti

26 Oktober

8 Januari

Rektorn har ordet

 

Mitt namn är Sophie Eklund och jag är stolt och glad över att ha fått förtroendet att bli rektor för Vittra Lidingö från och med 7 augusti 2017.

Vittra Lidingö har en internationell inriktning, vilket innebär att eleverna utöver det som står i den svenska läroplanen även får möjlighet att lära sig och utveckla det engelska språket redan från tidig ålder. Några av våra pedagoger på förskolan är engelsktalande vilket gör att barn dagligen möts av engelskan som en naturlig del av miljön och undervisningen. Även skolan har förstärkt engelska vilket innebär att det på varje avdelning finns en engelsktalande pedagog.

Vittra Lidingö erbjuder en mycket god akademisk utbildning med engagerade pedagoger och lärare som alltid finns där för barnen och eleverna. Vi har en hög vuxennärvaro under hela dagen så att alla barn och elever ska bli sedda. Det gör att vi snabbt känner av hur verksamheten mår och att vi snabbt kan göra insatser där vi ser att det behövs. Relationen med våra föräldrar är en annan viktig grund i verksamheten. Barnens och elevernas kunskapsutveckling, personliga utveckling och framsteg kommuniceras regelbundet med er i hemmet.

Min ambition är att fortsätta utveckla verksamheten på Vittra Lidingö tillsammans med skolans duktiga medarbetare, barn, elever och föräldrar. Vittra Lidingö ska vara en verksamhet där alla kan växa, utvecklas och lära samtidigt som alla barn och elever ska trivas och känna sig trygga. Vår inställning är att samtliga elever på skolan ska nå höga kunskapsresultat. Detta ska vi lyckas med genom att våra barn och elever ska får rätt förutsättningar för att lyckas och där syfte och mål med undervisningen är tydliga,  ett positivt förhållningssätt och höga förväntningar.

En självklarhet för mig är att alla elever som lämnar Vittra Lidingö ska vara rustade för vidare studier och för att möta dagens samhälle.

Sophie Eklund
Rektor och förskolechef

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?