Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Lidingö

Bild på rektor

Några av våra resultat

Åk 3: Jag känner mig trygg i skolan 87,5 %
Åk 6: Jag känner mig trygg i skolan 100 %
Åk 6: Jag kan rekommendera min skola 85,7 %
Åk 8: Jag kan rekommendera min skola 100 %

Kontakt

E-post: lidingo@vittra.se
Besöksadress: Vesslevägen 3, 

181 45 Lidingö
Telefon administration: 08-636 28 70

Välkommen på digitalt hus»

Behöver du förskoleplats?

Boka en visning av förskolan!

Kontakta vår administratör Nilla på lidingo@vittra.se eller ring 08-636 28 70 för att bestämma en tid som passar er.

Välkommen!

www.facebook.com/vittralidingo
@vittralidingogrundskola


 

Rektorn har ordet

Hej,

Vi har platser kvar till hösten på vår fina förskola.

Vår fina skola/förskola ligger på Näset på Lidingö, med närhet till fina naturområden, lekparker, skog och motionsspår. Närheten till naturen nyttjar vi även i undervisningen i alla väder, som ett extra klassrum.

På Vittra Lidingö drivs vi av vår vilja att ge barn och elever ökade livschanser genom utbildning och lärande. Vi bidrar till att våra barn och elever i framtiden blir medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val. Vi stärker barnet/eleven i viktiga framtidskompetenser som grundas i en tro på sig själv, ödmjukhet inför andra, nyfikenhet och att se möjligheter i sig själv i samspel med omgivningen.
När våra elever lämnar oss i åk 9 i skolan, så är vårt mål att alla elever ska göra det med (minst) godkända betyg i alla ämnen. Det är vårt uppdrag att under elevernas skoltid hjälpa dem och stötta dem så att var och en når sin fulla potential kunskaps- så väl som värderingsmässigt. Alla tar till sig kunskap på olika sätt och det är vår uppgift att hjälpa eleverna att hitta sin väg till kunskap. Vi arbetar utifrån en individuell utvecklingsplan för varje barn/elev för att de ska förstå sitt eget lärande, känna sig tryggare i sina styrkor och hur dessa styrkor kan utvecklas.
Vittraförmågorna utgör en viktig del i den individuella utvecklingsplanen. De tydliggör vad personlig utveckling och strategier för att lära kan handla om. Förmågorna är också givna områden att bearbeta och tillsammans träna på under Vittrasamlingar.
Vittraförmågorna är: Tilltro, Ansvar, Uthållighet, Kreativitet, Planera och utvärdera och Samarbete.

Läsåret 19/20 har vi tre stycken prioriterade utvecklingsmål som vi arbetar mot och som vi vill bibehålla.
De är:
1) Motiverande lärande
*Lärarnas undervisning gör att eleven känner sig motiverad och får lust att lära.
*Fritidshemmet erbjuder meningsfulla aktiviteter som stimulerar elevens utveckling.

2) Tydlig struktur
*Lärarna informerar elever/vårdnadshavare om hur det går för eleven i skolan.
*Öka vårdnadshavarnas upplevda kommunikation.
*Fritidshemmet visar på i kommunikation till vårdnadshavare om vilka aktiviteter som bedrivs samt
kommunicerar vad som sker i verksamheter.

3) Trygg kultur
*Alla elever ska känna sig trygga på skolan/fritids och känna sig behandlade på ett bra sätt.

Är ni nyfikna på vår fina skola, maila oss på lidingo@vittra.se och boka in en tid för ett besök.
Välkomna!

Kicki Blomberg
Rektor Vittra Lidingö

Här växer människor och kunskap!

@vittralidingogrundskola www.facebook.com/vittralidingo

"Vittraförmågorna"
"Kunskap är COOLT!"
"Vi som jobbar här!"

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?