Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Lidingö

Bild på rektor

Besök oss gärna

För att du och ditt barn ska få en bra bild av hur det är att gå hos oss kan ni boka in en personlig visning. Ring eller mejla oss så bestämmer vi gemensamt ett datum som passar.

Kontakt

E-post: lidingo@vittra.se
Besöksadress: Vesslevägen 3, 181 45 Lidingö
Telefon administration: 08-636 28 72

Rektorn har ordet

Vittra Lidingö har en internationell inriktning, vilket innebär att eleverna utöver det som står i den svenska läroplanen även får möjlighet att lära sig och utveckla det engelska språket redan från tidig ålder. Hälften av våra pedagoger på förskolan är engelsktalande vilket gör att barn dagligen möts av engelskan som en naturlig del av miljön och undervisningen. Även skolan har förstärkt engelska vilket innebär att det på varje avdelning finns en engelsktalande pedagog. Att ge barn och elever en möjlighet till en tvåspråkig utbildning är att förbereda dem för en alltmer globaliserad arbetsmarknad och värld.

Vittra Lidingö erbjuder en mycket god akademisk utbildning med engagerade pedagoger och lärare som alltid finns där för barnen och eleverna. Vi har en hög vuxennärvaro under hela dagen så att alla barn och elever ska bli sedda. Det gör att vi snabbt känner av hur verksamheten mår och att vi snabbt kan göra insatser där vi ser att det behövs. Relationen med våra föräldrar är en annan viktig grund i verksamheten. Barnens och elevernas kunskapsutveckling, personliga utveckling och framsteg kommuniceras regelbundet med er i hemmet. Även hämtning och lämning är viktiga avstämningstillfällen.

I undervisningen skapar vi sammanhang mellan aktiviteter och ämnen samtidigt som vi grupperar barnen och eleverna utifrån deras individuella behov. Våra lärare och pedagoger utgår från varje barns och elevs unika drivkrafter, förmågor och intressen – och drar nytta av allt som barnen och eleverna vill och kan lära. Genom att hitta motivationen hos varje enskild individ kan de både inspirera och ställa krav. När dagens förskolebarn och förstaklassare lämnar vår skola ska de att ha med sig godkända betyg i alla ämnen, god självkänsla, sociala färdigheter, demokratiska värderingar samt kunskap om och förståelse för de kompetenser och förmågor som efterfrågas i arbetslivet. Vi ger våra elever en stark tro på sin egen framtid helt enkelt.

Charlotte Lindström
T.f Rektor och förskolechef

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?