×
 

Hoppa till innehållet

Jobba hos Vittra

På Vittra vill vi lära våra barn och elever att de kan göra skillnad. Och det börjar med att de först blir medvetna om sig själva och sin utveckling, för att sedan förstå och kunna påverka samhället och världen. Ett medvetet lärande – det är så vi vill göra skillnad för våra barn och elever. Vill du vara med?

Pedagog sitter med två yngre elever i knät och leker med en kloss

Hur vi på Vittra arbetar med medvetet lärande

För att forma medvetna elever jobbar vi med ämnesövergripande undervisning och med våra metoder Vittraförmågorna, Kvartersmålen och Vittraboken.

Vittraförmågorna – tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete – de här förmågorna utgör grundstenen i vår skolfilosofi och är nyckeln till våra elevers utveckling. 

Kvartersmålen arbetar vi med i olika projekt som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss.

Vittraboken är vårt verktyg för medvetet lärande. Barnen använder boken för att reflektera kring sitt lärande och eleverna även för att planera och utvärdera.

Här kan du läsa mer om Vittra.

Jobba i arbetslag med motiverade kollegor

Gemensamt för våra medarbetare är att vi alla vill göra skillnad för barnen och eleverna och det börjar med modiga och karaktärsstarka ledare. Vi är övertygade om att ju starkare band det finns mellan varje medarbetare, desto större skillnad kan vi göra för våra elever. Därför samarbetar våra pedagoger i arbetslag som planerar och utvärderar den ämnesövergripande undervisningen.

Genom att vi ständigt utvecklar undervisningen ger vi våra elever de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Här hittar du våra lediga tjänster