×
 

Hoppa till innehållet

Synpunkter på verksamheten

Vi strävar efter att erbjuda hög kvalitet i alla våra verksamheter och vill alltid förbättra oss. Därför är din feedback värdefull för oss på Vittra. Har du tips på hur vi kan förbättra oss eller vill du framföra ett klagomål? Gör så här:

1. Börja med att prata med förskolan eller skolan
Framför dina synpunkter eller klagomål på verksamheten direkt till skolpersonalen i första hand. Det är oftast det mest effektiva sättet eftersom vi då kan agera snabbare på din feedback.

2. Prata med rektor

Får du inte den hjälp du önskar av personalen på skolan eller förskolan kan du i nästa steg kontakta rektorn. Du kan lämna dina synpunkter eller klagomål skriftligt, muntligt eller under ett besök.

3. Lämna klagomål till huvudman

Om du fortfarande inte fått den hjälp du vill ha kan du vända dig till skolans huvudman som är nivån över rektor. Enligt 4 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. 

Du lämnar dina synpunkter,  anonymt eller med namn, genom att klicka på knappen nedan. 

Återkoppling och utredning

När du lämnat dina synpunkter skickas de direkt till huvudmannen. Har du lämnat ditt namn får du en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits inom tre dagar. Och inom en vecka får du svar på hur ditt klagomål hanteras och utreds.