×
 

Kvalitet på Vittra

På Vittra vill vi erbjuda våra barn och elever ett medvetet lärande med hög kvalitet. För att säkerställa att utbildningen håller en hög standard och att barn och elever når utbildningsmålen och utvecklas jobbar vi därför med kontinuerliga kvalitets- och kunskapsuppföljningar.

Vi vet att barn och elever lär sig som bäst när de vet tydligt vad de ska göra och vad som krävs för att påverka sina resultat. Därför har våra pedagoger en tät kommunikation där eleverna får återkoppling på sin läroprocess. Tack vare den här rutinen kan vi identifiera vilka behov varje elev har och ge det stöd och den stimulans de behöver. Rutinen hjälper även oss att analysera vilken effekt undervisningen har. Allt för att se till att våra barn och elever lär sig och utvecklas så mycket som möjligt.

Elever och lärare tittar på jordglob