Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Jakobsberg

Bild på rektor

Följ oss gärna på Facebook

Antagning till skolan läsåret 2018/2019

Vi är nu klara med antagningen inför höstterminen 2018 med undantag för årskurs 4, där vi kan erbjuda ytterligare ett par platser. Har du ett barn som ska börja åk 4, är du välkommen att höra av dig.
Restplats kan uppstå under våren och sommaren. Så snart vi har en plats att erbjuda, går vi vidare och erbjuder plats utifrån kötid med undantag av syskon som har förtur.

Vid frågor gällande kö, maila Anna Karin Ekenberg,  ansvarig för elevantagningen

Antagning till förskolan höstterminen 2018

Vi är nu klara med antagningen till förskolan inför höstterminen.
Så snart en eventuell restplats uppstår, kommer nästa barn i kö att erbjudas plats.

 Plats till förskolan administreras av Järfälla kommun, 08 580 285 00.
Du ställer ditt barn i kö till vår förskola på kommunens hemsida via E-tjänsten.

 

Rektorn har ordet

Hej! Välkommen till en skola med eleverna i fokus. Jag heter Shaadia Lindfors och är stolt rektor och förskolechef på Vittra Jakobsberg (F- 9). Vi har bedrivit för- och grundskola i Jakobsberg sedan 2000. Hos oss är det viktigt att alla elever trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och ge dem kunskaper att bygga vidare på. Vi arbetar ämnesvis men även i projekt för att väcka elevernas intresse och lust att lära. Vår strävan är att våra elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själv och för varandra.

Vi arbetar utifrån en individuell utvecklingsplan för varje barn och elev för att de ska förstå sitt eget lärande, känna sig trygga i sina styrkor och hur dessa styrkor kan utvecklas. Vi arbetar systematiskt kring läs- och språkutveckling från det att barnen är 1 år. Vi vill stimulera alla våra barn och elever till att bli goda läsare med ett rikt språk. Vi vet att barn och elever lär sig bäst när de vistas i en trygg och omsorgsfull miljö där vi har tilltro till det enskilda barnet. Skolans lärmiljö präglas av öppenhet och tillsammans med pedagoger och annan personal förväntas eleverna ta ansvar för sin lärmiljö. Vi har även fritidsverksamhet där läxläsning varvas med lek, kreativa projekt och idrott. Skolans elevhälsoteam består av socialpedagoger, specialpedagoger samt skolsköterska, kurator och rektor. Vi arbetar för att varje barn och elev får rätt stöd och utmaning utifrån sina behov. Hos oss får barn och elever en trygg start på sitt lärande och goda kunskaper för framtiden.

 Vänliga hälsningar,

Shaadia Lindfors
Rektor och förskolechef 

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?