SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Jakobsberg

Bild på rektor

Följ oss gärna på Facebook

Skolbesök för antagna elever

För de elever som tackat ja till skolplats läsåret 2019/2020 på Vittra Jakobsberg i åk 1 - 9, erbjuder vi ett skolbesök under en förmiddag i maj.  Våra nya elever får då bekanta sig med miljön, lärarna och de nya kompisarna. För att delta och för mer information om datum och tid anmäl ditt barn här.

Barn till förskoleklassen kommer få en särskild inbjudan skickad hem i början av maj.

 

Inför Läsåret 2019-2020

Antagningen till läsåret 2019-2020 är i stort sett klar. Vi kommer dock fortsätta erbjuda reservplats så snart vi får en ledig skolplats.

Om du är intresserad av plats på Vittra Jakobsberg, måste du först ställa ditt barn i kö direkt till oss. Se länk lite högre upp på denna sida "Ställ ditt barn i kö"

Vi erbjuder plats utifrån kötid med undantag av syskon, som har förtur.

Om du är intresserad av att komma på besök i verksamheten, kontakta oss så bokar vi in dig.

Vid frågor gällande kö, maila Anna Karin Ekenberg,  ansvarig för elevantagningen

Antagning till förskolan

Vi har i nuläget inga lediga platser på förskolan. Antagningen inför hösten 2019 är också klar.
Så snart vi har en plats att erbjuda, kommer nästa barn i kö få ett platserbjudande.
Om du är intresserad av att komma på besök på vår förskola, kontakta oss så bokar vi in ett besök.

 Plats till förskolan administreras av Järfälla kommun, 08 580 285 00.
Du ställer ditt barn i kö till vår förskola på kommunens hemsida via E-tjänsten.

 

Rektorn har ordet

Hej! Välkommen till en skola med eleverna i fokus. Jag heter Shaadia Lindfors och är stolt rektor och förskolechef på Vittra Jakobsberg (F- 9). Vi har bedrivit för- och grundskola i Jakobsberg sedan 2000. Hos oss är det viktigt att alla elever trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och ge dem kunskaper att bygga vidare på. Vi arbetar ämnesvis men även i projekt för att väcka elevernas intresse och lust att lära. Vår strävan är att våra elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själv och för varandra.

Vi arbetar utifrån en individuell utvecklingsplan för varje barn och elev för att de ska förstå sitt eget lärande, känna sig trygga i sina styrkor och hur dessa styrkor kan utvecklas. Vi arbetar systematiskt kring läs- och språkutveckling från det att barnen är 1 år. Vi vill stimulera alla våra barn och elever till att bli goda läsare med ett rikt språk. Vi vet att barn och elever lär sig bäst när de vistas i en trygg och omsorgsfull miljö där vi har tilltro till det enskilda barnet. Skolans lärmiljö präglas av öppenhet och tillsammans med pedagoger och annan personal förväntas eleverna ta ansvar för sin lärmiljö. Vi har även fritidsverksamhet där läxläsning varvas med lek, kreativa projekt och idrott. Skolans elevhälsoteam består av socialpedagoger, specialpedagoger samt skolsköterska, kurator och rektor. Vi arbetar för att varje barn och elev får rätt stöd och utmaning utifrån sina behov. Hos oss får barn och elever en trygg start på sitt lärande och goda kunskaper för framtiden.

 Vänliga hälsningar,

Shaadia Lindfors
Rektor och förskolechef 

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?