Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Östertälje

Bild på rektor

Kontakt

E-post: ostertalje@vittra.se
Telefon: 08-554 223 40

Besöksadress: Gärtunavägen 4, 152 57 Södertälje

Läsåret 2020/2021

Antagningen till detta läsår är så gott som klar, och vi har endast enstaka platser lediga i årskurserna 1, 4, 5 och 7. Så snart ditt barn står på tur i kön, så hör vi av oss.

Inför kommande läsåret 2021/2022

Under höstterminen 2020 kommer vi att ha informationskvällar för dig som har ansökan för ditt/dina barn i vår kö till start höstterminen 2021.

Under informationskvällarna får du träffa några av våra härliga elever, lärare och skolans ledning. Tillsammans kommer vi att beskriva hur det är att gå hos oss och hur vi arbetar för att varje elev ska få en god akademisk grund, vässa sin samarbetsförmåga och bygga en stark tilltro till sin egen förmåga.

Mer information om datum och tid kommer i början på terminen.

Vill du ställa ditt barn i vår kö?

Gå in på Ställ ditt barn i kö och lägg in en ansökan.

Har du några frågor, kontakta vår administratör Jenny Karlsson, 08-554 223 46 eller ostertalje@vittra.se

Varmt välkommen!

Katarina Montenius, Rektor

Är du nyfiken på Vittra Östertälje?

Välkommen till digitalt öppet hus


Rektorn har ordet

Hos oss på Vittra Östertälje går ca 425 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi arbetar aktivt med att våra elever ska känna att de får vara sig själva, att de trivs, att de är trygga och att de känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi strävar därför efter att ha de allra bästa lärarna och pedagogerna anställda hos oss.

Vi erbjuder en skola och en fritidsverksamhet där eleverna får möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar aktivt för att våra elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för vårt samhälle.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Vittra Östertälje ska göra det med (minst) godkända betyg i alla ämnen, med en god självkänsla och med en ökad förståelse för sitt eget lärande. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära.

Våra professionella lärare och pedagoger förbättrar ständigt vår pedagogiska verksamhet genom att utvärdera och förbättra våra arbetssätt. Vi erbjuder våra elever en varierad undervisning där olika kunskaper och förmågor tränas och utvecklas i samspel med varandra. Under våra dagliga samlingar diskuterar vi etiska frågor, vardagliga utmaningar och vårt förhållningssätt till varandra och gentemot vår gemensamma skolmiljö. Dessa samtal tror vi är grunden till vår goda kultur där alla kan känna trygghet och fokusera på sitt lärande.

För oss är det viktigt med en nära och god kommunikation mellan skola och hem. Vi kommunicerar regelbundet med er i hemmet om elevens kunskapsutveckling men också om elevens personliga utveckling och framsteg.

Katarina Montenius
Rektor

 

"Jag tycker det är bra för att det är individanpassat. Om man är klar med någonting så kan man få arbeta vidare med något annat lite svårare."
"Vår skolgård är väldigt bra, dels ligger den nära skogen med all grönska, dels finns det mycket att göra på gården, vilket gör att man vill vara ute på rasterna."
"Jag tycker att det är bra att det är en liten skola –man blir sedd och lärarna känner alla och kan alla elevers namn."

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?