Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Östertälje

Bild på rektor

Kontakt

E-post: ostertalje@vittra.se
Telefon: 08-554 223 40

Administrationen har öppet vardagar kl. 08.00 – 15.00.

Besöksadress: Gärtunavägen 4, 152 57 Södertälje

Skolstart 14 augusti

Uppropsdagen måndag den 14 augusti samlas vi på skolgården kl. 8.30 för en kort presentation. Eleverna går sedan till sina ansvarsrum för en samling och dagen beräknas hålla på fram till ca kl. 9.30.

För de elever som fritidstider är anmälda för denna dag har fritids öppet som vanligt 6.30-17.30.

 

Rektorn har ordet

Hos oss på Vittra Östertälje går 446 elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi arbetar aktivt med att våra elever ska känna att de får vara sig själva, att de trivs, att de är trygga och att de känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Vi strävar därför efter att ha de allra bästa lärarna och pedagogerna anställda hos oss.

Vi erbjuder en skola och en fritidsverksamhet där eleverna får möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar aktivt för att våra elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för vårt samhälle.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Vittra Östertälje ska göra det med (minst) godkända betyg i alla ämnen, med en god självkänsla och med en ökad förståelse för sitt eget lärande. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära.

Våra professionella lärare och pedagoger förbättrar ständigt vår pedagogiska verksamhet genom att utvärdera och förbättra våra arbetssätt. Vi erbjuder våra elever en varierad undervisning där olika kunskaper och förmågor tränas och utvecklas i samspel med varandra. Under våra dagliga samlingar diskuterar vi etiska frågor, vardagliga utmaningar och vårt förhållningssätt till varandra och gentemot vår gemensamma skolmiljö. Dessa samtal tror vi är grunden till vår goda kultur där alla kan känna trygghet och fokusera på sitt lärande.

För oss är det viktigt med en nära och god kommunikation mellan skola och hem. Vi kommunicerar regelbundet med er i hemmet om elevens kunskapsutveckling men också om elevens personliga utveckling och framsteg.

Anna Bergman
Rektor

 

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?