SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Väsby

Bild på rektor

Den senaste systematiska och regelbundna kvalitetsmätningen, Stora kvaliteten, visar på ett tydligt ökat förtroende och nöjdhet hos våra elever och föräldrar. När det till exempel gäller frågeområdet Kommunikation och förtroende har resultat ökat med 8 enheter till 84. 77 % av våra föräldrar upplever att deras barn känner sig trygga i skolan, vilket är en ökning med 4 %. 84 % av våra föräldrar har förtroende för sitt barns ansvarspedagog, en ökning med 8 % från mätningen i fjol. Antalet elever i åk 4-9 som upplever att de kan få arbetsro har ökat med 14 %. 

 

Inför Läsåret 2020-2021

Antagningen till läsåret 2020-2021 är i stort sett klar. Så snart vi får en ledig plats, kommer vi höra av oss till den som står på tur näst i kön

För att stå i kö till vår skola, behöver du ställa ditt barn i kön hos oss, ställ ditt barn i kö här.


Kontakt

E-post: vasby@vittra.se
Besöksadress: Drabantgatan 3-5, 194 49 Upplands Väsby
Telefon administration: 08-594 213 60

 

Rektorn har ordet

På Vittra Väsby har vi glädjen att ansvara för 380 elever i årskurserna F-9. Skolan startade 2006 och våra moderna och ljusa skollokaler ligger centralt belägna i Upplands Väsby med närhet till kommunikationer, grönområden och idrotts- och simhall. Vår utemiljö är väl anpassad för såväl lek som lärande och lockar till aktivitet och rörelse under raster och fritidshemstid. På vår stora skolgård finns klätter- och lekställning sandlåda, gungor, fotbollsplan och basketplan.

På Vittra Väsby erbjuder vi en skola och fritidshemsverksamhet där eleverna får möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar, i samspel med varandra och med närvarande vuxna. Vår lärmiljö är anpassad för att kunna möta barnens olika behov och intressen. Vi vill att våra elever ska utvecklas och utmanas, känna nyfikenhet och lust att lära och glädje över att lära sig nya saker. Vår målsättning är att erbjuda en meningsfull och intresseväckande undervisning av hög kvalitet i en lugn och trygg lärmiljö. På Vittra Väsby är elevernas kunskapsutveckling, lärande och personliga utveckling i fokus. Vi arbetar utifrån Vittras pedagogiska plattform som tar sin utgångspunkt i skolans styrdokument. Vi utgår i vår undervisning från elevernas individuella behov, förutsättningar och erfarenheter och genom att integrera ämnena i ämnesövergripande projekt, skapar vi helhet och sammanhang för eleverna.

Vår strävan är att våra elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle vi lever i. Vi vill bidra till ett starkt civilt samhälle med ansvarstagande medborgare som kan göra självständiga val.

Marika Wadholm

Rektor, Vittra Väsby

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?