SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Samset

Bild på rektor

Våra kvalitetsresultat

Rekommendationsgraden bland våra vårdnadshavare med barn i skolan är 92%.

Rekommendationsgraden bland våra vårdnadshavare med barn i förskolan är 86%.

Rekommendationsgraden bland våra elever är 85%.

 

Besök oss gärna

För att du och ditt barn ska få en bra bild av hur det är att gå hos oss kan ni boka in en personlig visning. Ring eller mejla oss så bestämmer vi gemensamt ett datum som passar.

Besöksadress

Samsetgatan 60
554 49 Jönköping

Kontakt

E-post: samset@vittra.se
Telefon: 072 – 711 05 06

Rektorn har ordet

Vittra Samset startade 2013 i paviljonger och 2015 invigde vi vår nybyggda förskola och skola. Vittras engagerade pedagoger har glädjen att ta hand om drygt 300 barn och elever från 1-16 år. Skolan är vackert belägen på nybyggda området Samset med naturen i direkt anslutning till våra utemiljöer.

På Vittra Samset är motiverande lärande, tydlig struktur och trygg kultur i fokus. Vår vision är att alla våra barn och elever ska formas till ansvarstagande medmänniskor som värnar om varandra och vår omvärld. För att göra det möjligt arbetar vi med att få barn och elever att känna tillit till sig själva och sin egen förmåga. Detta skapar vi genom en nära pedagogisk relation mellan elev och pedagog.

En förutsättning för att kunna lära sig är att känna sig trygg. På Vittra Samset arbetar vi aktivt med värdegrund och förhållningssätt. Under uppstartsperioden som inleder varje läsår arbetar vi tillsammans fram vårt gemensamma förhållningssätt, hur vi är oss mot varandra på vår skola. Där lägger vi grunden till en härlig stämning på skolan där vi strävar efter att alla elever ska vara trygga nog att ha mod att vara sig själva samt att vara måna om varandra och vår fina lärmiljö.

Vi tror att höga förväntningar på barn och elever samt goda ledaregenskaper är viktiga faktorer för lärande. Våra pedagoger är engagerade och jobbar med att skapa sammanhang i undervisningen. Detta tror vi skapar lust att lära. Vi vill arbeta för att var och en ska nå sin fulla potential kunskaps- så väl som värderingsmässigt. Alla tar till sig kunskap på olika sätt och det är vår uppgift att hjälpa eleverna att hitta sin väg till kunskap.

Varm välkommen till oss på Vittra Samset!

Emma Simonsson
Tf Rektor Vittra Samset

Sommaren 2020
Under sommaren är Förskolan och fritids öppet och man lämnar sitt barn utefter så som man anmält tidigare i SchoolSoft. Skulle det vara som så att man blir ledig eller vill meddela annat under sommaren, är det bra om man meddelar detta snarast möjligast och då till personalen på förskolan och fritids. Vi vill att sommaren ska bli så bra som möjligt för alla barn, så därför måste vi också kunna planera på bästa möjliga sätt.

Kontaktuppgifter och öppettider för fritids:
Vårt fritidshem har öppet vardagar klockan 06.00 – 18.00

Telefon Lagunen (åk F-2): 072 – 711 07 46
Telefon Gläntan (åk F-2): 072 – 711 26 31
Telefon Klubben (åk 3-6): 072 – 711 09 18

Kontaktuppgifter för förskolan:

Mossen: 072 – 711 08 57

Ängen: 072 – 711 10 98

Kullen: 072 – 710 96 54

Dalen: 072 – 242 98 63

Dungen: 072 – 234 99 78.

Madeleine Brissman, administratör på skolan kan också nås via mail och telefon fram till Torsdag vecka 27.
madeleine.brissman@vittra.se, Tel: 072 – 711 05 06.

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?