Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.
SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Kungshagen

Bild på rektor

Våra kvalitetsresultat

Meritvärde i årskurs 9 vt 19 237p

Gymnasiebehörighet vt 19 95 %

Rekommendationsgrad bland våra vårdnadshavare med barn i förskola 92% (2019)

Rekommendationsgrad bland våra vårdnadshavare med barn i skolan: 85% (2019)

Rekommendationsgrad bland våra elever (åk 4-9): 75% (2019)

 


Kontakt

Administrationen: 0155-256072,
kungshagen@vittra.se

Besöksadress

Domänvägen 11
611 35 Nyköping

Rektorn har ordet

Jag heter Johan Skeppstedt och är rektor och förskolechef på Vittra Kungshagen. Hos oss har vi 433 barn och elever och här arbetar 61 medarbetare.

På Vittra Kungshagen drivs vi av vår vilja att ge barn och elever ökade livschanser genom utbildning och lärande. Vi bidrar till att våra elever i framtiden blir medvetna och ansvarstagande medborgare som gör självständiga val. Vi stärker barnet i viktiga framtidskompetenser som grundas i en tro på sig själv, ödmjukhet inför andra, nyfikenhet och att se möjligheter i sig själv i samspel med omgivningen.

Vi har under det senaste året framgångsrikt utvecklat det pedagogiska arbetet på Vittra Kungshagen. Ett arbete som löper som en röd tråd genom alla verksamheter där vi ser resultat av att arbeta tillsammans från förskolan till åk 9 – barn, elever, föräldrar, lärare och pedagoger. Hos oss är trygghet kombinerat med glädje och värme något som genomsyrar hela det dagliga arbetet.

När våra elever lämnar oss i åk 9 i skolan, så är vårt mål att alla elever ska göra det med (minst) godkända betyg i alla ämnen. Det är vårt uppdrag att under elevernas skoltid hjälpa dem och stötta dem så att var och en når sin fulla potential kunskaps- så väl som värderingsmässigt. Alla tar till sig kunskap på olika sätt och det är vår uppgift att hjälpa eleverna att hitta sin väg till kunskap.

Vi arbetar utifrån en individuell utvecklingsplan för varje barn/elev för att de ska förstå sitt eget lärande, känna sig tryggare i sina styrkor och hur dessa styrkor kan utvecklas. Vi arbetar för att varje barn ska få stöd i rätt tid utifrån sina individuella behov. För att barnet ska våga prova sina vingar visar vi vuxna i ord och handling att även vi kan och får misslyckas och att huvudsaken är att man aldrig slutar pröva.

Vittra Kungshagen är den lilla skolan där barn och elever tillsammans med våra engagerade lärare och pedagoger trivs, utmanas och utvecklas.

Varmt välkommen till oss!

Johan Skeppstedt
Tf Rektor och Förskolechef

"Våran skola är bra för här får man nya kompisar, både de som är lika gamla och de som är stora. Den är bra!"
"Första gången jag gick här valde mina föräldrar skolan. De valde den för att det är sammanhållning och mer som en familj. Jag bytte skola en period men kom tillbaka för jag saknade att kunna prata om vad som helst med lärarna men också att vi utvecklats mycket."
"Jag har valt att jobba på Vittra för att jag gillar arbetssättet och att det är från förskoleklass till nian, man får hela spannet - det är det bästa med vår skola! Vi har fokus under våra perioder och eftersom vi har längre pass så hinner vi gotta ner oss i godispåsen som då är de olika ämnena."

Nyheter från Vittra

Hittade du inte vad du letade efter?