Blogg SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Elevhälsa

Elevhälsan centralt arbetar främst främjande för barns och elevers hälsa utifrån ett tydligt barn- och elevperspektiv. Främjande genom kvalitetssäkring, utbildning och information till skolorna. Elevhälsan centralt består av specialpedagog, barn- och elevombudsman, verksamhetschef för den medicinska insatsen, skolöverläkare, skolkurator och skolpsykolog.

På varje skola finns en lokal elevhälsa. Den lokala elevhälsan på skolan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den lokala elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och undanröja hinder för lärande och utveckling.

För kontaktuppgifter till din skolas elevhälsa, se respektive skolas hemsida.

Medarbetare i den centrala elevhälsan

 

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?