På Vittra bygger vi en modig kultur

För att kunna göra skillnad i samhället behöver vi lära våra barn och elever att göra sina röster hörda. På Vittra får alla träna på att ta reda på sin egen åsikt, uttrycka den i olika sammanhang och även lyssna på varandra. De får öva på att vässa sin argument och på hur man engagerar mottagaren.

Vi jobbar med detta från de lägsta åldrarna till de högsta för att skapa en röd tråd och ge de bästa förutsättningarna för våra barn och elever – och för framtiden.