×
 

Schoolsoft

Vittra Gävle, f.d. Friskolan Lyftet använder sig av skolplattformen SchoolSoft

När vi bytte namn till Vittra Gävle flyttades mycket information för vårdnadshavare från vår hemsida till Schoolsoft.

Vad är SchoolSoft?

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er –dygnet runt. Att föräldrar ges chansen att i störregrad ta del av elevens skoldaghar visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet –enkelt och bekvämt.

Välkommen till en öppnare skola!

Frågor om Schoolsoft?

Manualer för Schoolsoft

Klicka på länkarna nedan.

Hur loggar man in på SchoolSoft?

Hur gör man en frånvaroanmälan?