×
 

Vittra Gävle grundskola

Förskoleklass till årskurs 9

På vår grundskola i Gävle går elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Hos oss står det medvetna lärandet i fokus – att eleverna först blir medvetna om sig själva och sin utveckling, för att därefter lära sig om samhället och hur de kan påverka det. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Medvetet lärande

Vi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.

Modig kultur

Vi tror på att mod är nyckeln till att lära – modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.

Tydlig struktur

Vi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.

Extrakläder FSK - åk 3

Det är väldigt viktigt att barnen har kläder efter väder på skolan. Vi är ute på rast i alla olika väder.
Se till att ditt barn har regnkläder, gummistövlar, mössa, vantar samt ombyte.​​​​​​​ Allt för att era barn ska kunna hålla sig torr och varm under hela skoldagen och fritids.
 
Tack för hjälpen!

Studiestuga

Studiestugorna är ett tillfälle för elever att läsa läxor, läsa till prov eller komma ikapp med sitt skolarbete. Studiestugorna drivs av skolans lärare och håller öppet varje vecka, ingen föranmälan krävs.

MATTESTUGA ÅK 4-6
Torsdagar 14.30-15.30

SPRÅKSTUGA 4-6
​​​​​​​Torsdagar 14.30-15.30

MATTESTUGA 7-9
Tisdagar 15.15-16.15

SPRÅKSTUGA 7-9
Torsdagar 15.00-16.00