×
 

Antagningsprocessen på Vittra Gävle

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika har vi tagit fram riktlinjer för köhanteringen och antagningen till våra skolor.

Vittra Gävle mottager ansökningar kontinuerligt under året.

Ett staket utanför Vittra dekorerat med färgglada siffror

Vi går efter följande urvalskriterier i antagningen till vår grundskola:

1. Organisatoriskt samband

Barn som redan går i vår förskoleklass har förtur till vår årskurs 1. Elever antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Detta innebär att bland alla som söker och redan går i vår förskoleklass får de med längst kötid plats först.

2. Syskonförtur 

Barn med syskon som redan går på vår grundskola erbjuds förtur. Förtur till förskoleklass eller årskurs 1–9 får elev under förutsättning att eleven har ett syskon som går på vår grundskola det kommande läsåret.

För att syskonförtur ska gälla måste syskonen vara folkbokförda på samma adress. Som syskon räknas helsyskon, halvsyskon och bonussyskon. Elever med syskonförtur antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Detta innebär att bland alla som söker och har syskonförtur får de med längst kötid plats först.

3. Anmälningsdatum (ködatum)

Vårdnadshavare kan ställa sina barn i kö löpande under året. Skolan tillämpar anmälningsdatum som köplats. Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden plats förloras köplatsen. 

Så går ansökan till – steg för steg

Läs på om skolan

Du vet bäst vad ditt barn motiveras av, så innan du söker är det bra att läsa om hur vi jobbar på Vittra Gävle. Det kan du göra här!

Besök oss

För att få en uppfattning om hur skolan verkar, kom på besök! Antingen på öppet hus eller på en personlig visning.

Ställ dig i kö

När ni bestämt er fyller du i vårt ansökningsformulär och skickar in det. Nu samlar du ködagar!

Antagningsbesked

När det är din tur i kön får du ett erbjudande om plats. Du har då en viss tid på dig att tacka ja. Har du fler funderingar – kontakta oss.

Vanliga frågor om våra antagningsrutiner

Har du frågor om våra antagningsrutiner?

Kontakta oss så får du personlig hjälp och svar på dina frågor.