×
 

Om oss på Vittra Telefonplan

Hos oss går elever från förskoleklass upp till årskurs 9

På Vittra Telefonplan är undervisningen alltid samhällsförankrad och de ämnesövergripande projekten utgår från elevernas intressen. Vi vill nämligen att våra elever ska kunna påverka sin utbildning och följa sin egen kunskapsutveckling. Hos oss känner sig eleverna sedda av pedagogerna och får vara sig själva tack vare vår modiga kultur. Elever som lär känna sig själva som personer förstår också samhället bättre, och vet att de har möjlighet att påverka det.

Vittra Telefonplan ligger i det som en gång var Ericssons snickeri i Hägersten, nära T-banestationen Telefonplan.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Två elever som ligger på golvet och bläddrar i en bok

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Barn på förskolan som upptäcker en jordglob med en lärare

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
En lärare som sitter med tre elever i klassrum på Vittra