GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Win-win-win på Vittra Väsby med extrasatsning på värdegrundsarbete

På Vittra Väsby erbjuder man sedan i augusti ett nytt fördjupningsområde för elevens val, ”Främjande värdegrund”. Det innebär att de elever från årskurs 7-9 som valt inriktningen är med de yngre eleverna i klassrummen och på rasterna, i en och en halv timme per vecka. Nu, bara ett par månader senare, ser både skolans ledning och elever resultat av satsningen.  De yngre eleverna känner sig tryggare på skolan och för de äldre eleverna har förebildskapet medfört att de stärkts i sin personliga utveckling.

– Genom att låta de äldre eleverna vara närvarande bland de yngre årskurserna, i klassrum och på raster, kan de både stötta kunskapsmässigt och socialt samt initiera värdegrundsrelaterade aktiviteter på veckans tema, berättar Anna Cederwall, skolans rektor.

– Vi har genom satsningen fått en bättre sammanhållning på skolan, både mellan elever och mellan elever och lärare. Eleverna har lärt känna varandra över årskursgränserna och lärarna från de yngre årskurserna har utvecklat sin relation till de äldre eleverna, säger hon.

Mest påtagligt är dock hur initiativet påverkat de deltagande eleverna i årskurs 7-9, som enligt lärarna på skolan verkligen har blommat ut.

– När de vet att de är förebilder har det plötsligt blivit viktigt för dem att agera ”rätt” framför de yngre barnen, de lyssnar också mer på oss vuxna. Eleverna har även fått öva upp sin pedagogiska förmåga som behövs när de interagerar med de yngre barnen. Jag upplever också att det finns en ökad frihet i hur man får vara när man är på skolan – nu är det accepterat bland de äldre att leka lite mer, en positiv bieffekt av det ökade samspelet med de yngre, tillägger Anna Cederwall.

Målet – att gå från elevens val till en naturlig del av den dagliga verksamheten

Bakom initiativet ”Främjande värdegrund” står Anna Cederwall och biträdande rektor Marika Wadholm som menar att skolan, precis som många andra skolor i Sverige, haft behov av att öka studieron i klassrummen och tryggheten på raster och i korridorer.

– Under förra året arbetade vi intensivt med att förtydliga ordningsregler och sätta upp strukturer för hur vi vuxna skulle arbeta främjande med värdegrunden. Men för att verkligen åstadkomma förändring visste vi att vi även måste få eleverna att känna sig, och vilja vara, delaktiga i värdegrundsarbetet, säger Marika Wadholm, som själv har en bakgrund som både sjuksköterska och skolkurator.

– Vi förstod när vi pratade med eleverna att de yngre var lite rädda för de äldre eleverna, samtidigt som de äldre uttryckte en önskan om att vara förebilder. Sagt och gjort, vi bestämde oss för att ta ett nytt grepp på värdegrundsarbetet genom att lägga till det som valbart fördjupningsområde under schemapunkten ”elevens val”- kopplat till både kunskaps- och värdegrundsuppdraget i läroplanen. Under hösten har vi testat och utvärderat det pågående arbetet med målet att identifiera de mest framgångsrika värdegrundsfrämjande aktiviteterna och göra dem till en del av den dagliga verksamheten för alla elever, tillägger Anna Cederwall.

Växer genom att vara förebilder

Idag, några månader in i höstterminen är ”Främjande värdegrundsarbete” så populärt bland eleverna att inte alla elever som vill, kan delta. En av de som fick plats är Alexandar, som går i årskurs 8 och är ordförande i skolans elevråd.

– Jag minns hur det var när jag var yngre, hur jag kände sig osäker och blyg inför de äldre barnen. Nu får jag vara med och förhindra att våra yngre elever känner likadant. Jag har märkt en tydlig skillnad i kulturen på skolan efter att vi började med detta, skolan har blivit en mer social plats genom att vi alla har kommit varandra närmare. Det känns som om alla kan varandras namn och det märks att de yngre ser upp till oss äldre. Men att vara förebild innebär också ansvar, så nu är jag mer noggrann med att följa ordningsregler och sådant. Personligen tror jag att alla växer med ett sådant ansvar.

Men det är inte bara de yngre som kan lära av de äldre, enligt Alexandar.

– Vi äldre lär oss också från de yngre barnen, till exempel lär vi oss att vara snällare mot varandra och vara mindre hårda i tonen. Det kan lätt bli en viss jargong när man blir äldre för att det är ett enkelt, men destruktivt sätt, att få en viss respekt av andra.  Men när vi är med de yngre barnen kan vi inte prata med en hård ton, de visar att de blir ledsna av det och det har påverkat även hur vi äldre elever pratar med varandra. Jag har märkt på mig själv och flera andra att de har blivit lugnare nu när vi inte hävdar oss  mot varandra så mycket. Jag tycker faktiskt att det är skönare att vara på skolan numera, säger Alexandar.

Första lektionen – vad innebär främjande värdegrund?

Första lektionen med de 25 elever som hade valt ”Främjande värdegrund” som elevens val utspelade sig på en gräskulle en bit bort från skolan.

– Vi började helt enkelt från grunden och pratade om vad begreppen främjande och värdegrund egentligen betyder och kan innebära. Tillsammans reflekterade vi sedan över vad de som elever skulle kunna göra för att bidra i ett värdegrundsarbete på skolan, berättar Marika Wadholm.

Även lärarna i miniorlaget, förskoleklass till årskurs 3, involverades i förslaget, som mynnade ut i att eleverna aktivt skulle närvara på de yngre elevernas lektioner.

”Alla elever är allas elever

– Vi ser att satsningen hittills har varit en win-win-win där alla växer; de yngre eleverna, de äldre eleverna och lärarna, som känner sig mer delaktiga i varandras arbetslag. Det känns mer än någonsin som vi lever enligt vår devis – alla elever är allas elever, säger Anna.

Marika fyller i

– Det är så roligt att se att det värdegrundsarbete som nu  pågår inom ramen för ”Främjande värdegrundsarbete” ger positiva effekter på hela skolkulturen. När eleverna känner varandra och bryr sig på riktigt blir det svårt att gå förbi någon som är ledsen, eller att ignorera om någon gjort sig illa eller är ensam. Det växande kamratskapet eleverna emellan är nu påtaglig under hela skoltiden, inte bara under elevens val.

 

 

 

 

 

Eva Appelgren

Publicerad 23 november, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?