GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittralärare medförfattare till metodstöd i värdegrundsarbetet

Värdegrundsarbetet blir alltmer viktigt i samhället och är något som alla behöver arbeta med i skolan. Anna-Lena Andersson, lärare på Vittra Vallentuna, har tillsammans med föreläsaren Andreas Jonsson skrivit boken GÖR NÅT – ett metodmaterial med konkreta övningar som lärare och elever kan jobba med hela året. Vi fick en pratstund med Anna-Lena för att höra mer om boken som hade release i mitten av januari. 

Hej Anna-Lena! Vad handlar boken GÖR NÅT om?
– GÖR NÅT är ett metodmaterial som handlar om värdegrund och allas lika värde. Det är meningen att man som pedagog eller ledare ska kunna ta materialet ut i sin verksamhet och på ett konkret sätt arbeta med de här viktiga frågorna under hela året. Boken bygger på att man arbetar i en pedagogisk miljö, men det behöver inte vara skola utan det kan lika gärna vara en ungdomsförening eller idrottsverksamhet.

Vad är syftet med boken?
– Värdegrund blir mer och mer viktigt i samhället och i skolan, och vi behöver jobba mer konkret och kontinuerligt med de här frågorna. Det räcker inte med en temadag eller att man tar in en föreläsare en gång om året. För att man ska få en förändring behöver man jobba systematiskt. Vår bok är uppdelad i fyra kapitel och bygger på 21 olika storys – konkreta och relevanta berättelser, dilemman eller teman som ska starta tankeverksamheten hos eleverna. För att skapa en tyngd är materialet tydligt kopplat till vad läroplanen säger. I skolan ska vi faktiskt jobba med de här frågorna! I bokens inledning finns också en guide för hur man kan arbeta med materialet och vi ger även tips på hur man är samtalsledare och skapar mindre arbetsgrupper.

Hur kommer det sig att just du blev involverad i det här bokprojektet?
– Jag träffade Andreas första gången år 2014 när han var föreläsare här hos oss på Vittra Vallentuna. Efter det har jag följt honom i sociala medier och även haft kontakt med honom i olika projekt. När vi skulle ha Andreas som föreläsare igen för två år sedan kom frågan upp om det fanns något material som vi kunde jobba med efter föreläsningen. Andreas hade funderat på det men hade inte något färdigt material. Jag tyckte det lät som en väldigt bra idé med ett metodmaterial som ett komplement till hans föreläsningar och erbjöd mig att vara med och arbeta fram det. Som lärare har jag ju koll vad läroplanen säger och även hur det ser ut i skolans vardag.

Vem kan använda den här boken?
– Värdegrund finns med i väldigt många ämnen, men det skrivs också ut tydligt i läroplanens första två kapitel. Vår tanke är att det inte ska spela någon roll vilket ämne du undervisar i – du ska kunna arbeta med boken oavsett om du är klasslärare eller ämneslärare. Alla är en del av det här arbetet. Det är inte någons uppdrag, det är allas.

gornatbildpaboken

Foto: Matilda Aldsjö och Fredrik Wagner

Eva Appelgren

Publicerad 1 februari, 2018

Hittade du inte vad du letade efter?