GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittraelever i stort hälsoprojekt

På Vittra Forsgläntan i Kungsbacka står frågor som rör elevernas hälsa och välmående högt på agendan. Med start till hösten ska skolan ingå i en hälsostudie som sträcker sig över tre år, där syftet bland annat är att identifiera stressfaktorer samt undersöka hur dessa påverkar ungdomarnas hälsa och välbefinnande – på kort och lång sikt.

Hälsostudien, som leds av barnläkaren Louisa Sjögren på uppdrag av Sahlgrenska sjukhuset, är bara en del i en större hälsosatsning som skolan gör tillsammans med Kungsbacka kommun.

– Vi märker att det finns ett behov av att fokusera ännu mer på frågor som rör elevernas hälsa och välmående, inte minst eftersom allt yngre elever upplever stress i sin vardag, vilket i sin tur påverkar deras skolarbete. När vi fick frågan om att delta i det här projektet nappade vi direkt, säger Sandy Björnwall, rektor på Vittra Forsgläntan.

Projekt med flera delar

Det är elever som i höst börjar i årskurs sju som ska ingå i den treåriga hälsostudien, som genomförs under skoltid. Blodtryck och puls är två saker som ska mätas och fysisk aktivitet mäts med stegräknare. De deltagande eleverna får också lämna blodprover och hårstrån för att stressnivå och kroppens försvarssystem ska kunna analyseras.

Alla elever som ingår i studien får även svara på ett frågeformulär, och om två, fem och tio år kommer de att få fylla i samma formulär. Vid tioårsuppföljningen görs också en fysisk undersökning.

– Det är vi och en annan skola i Kungsbacka som är med i projektet som går under namnet Hälsosam skola. Innehållet i projektet håller vi på att ta fram just nu men det kommer att bestå av allt ifrån föreläsningar om dopning, machokultur, våldsbejakande extremism och kosthållning till vilka aktiviteter vi kan erbjuda eleverna på rasterna för att de ska röra på sig mer. Vi vill helt enkelt ta ett helhetsgrepp kring elevernas hälsa och välbefinnande, säger Sandy Björnwall.

– Det vi gör tar avstamp i forskning och beprövad erfarenhet och vårt fokus ligger på både den fysiska och psykiska hälsan, säger hon.

Infört mobilförbud

Skolan har redan smygstartat projektet, som till skillnad från hälsostudien inkluderar alla skolans elever. Man har bland annat infört mobilförbud i samråd med föräldraråd och elevråd.

– Eleverna lämnar in sina mobiltelefoner i skåpet på morgonen och låter dem ligga där till skoldagens slut. Det bidrar till att elever rör på sig mer och det ger utrymme till ett annat socialt samspel. Vi är för IT i skolan, men verktygen som eleverna använder ska komma från oss. Mobilförbudet har i det stora hela tagits emot väldigt bra, säger Sandy Björnwall.

Hon hoppas att både hälsostudien och projektet i stort ska ge skolan nya insikter och verktyg i det förebyggande och främjande arbetet med elevernas hälsa och välmående.

– Det är en fråga som blir allt viktigare för svensk skola. Jag upplever att vi har en trend de senaste 15 åren där inte minst den psykiska ohälsan kryper allt lägre ner i åldrarna. Det finns en press på hur man ska vara som kompis, hur man ska agera i sociala medier, hur tillgänglig man ska vara, hur man ska se ut och mycket annat. Samtidigt finns det en press att man ska prestera bra i skolan och nå höga betyg.

– Vi kanske inte kan lösa alla dessa problem genom den här satsningen, men att vi behöver mer fokus på elevers välmående är självklart och det känns väldigt bra att vi nu gör gemensam sak med kommunen, säger Sandy Björnwall.

Eva Appelgren

Publicerad 18 maj, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?