GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English
Lärare i Vittra på första träffen för nya matematiknätverket

Vittra startar nationellt nätvärk för matematiklärare

Genom att skapa ett nationellt nätverk för matematiklärare vill vi i Vittra höja resultaten i matematik på våra 25 skolor. Matematiklärare från hela landet ingår i nätverket och idag träffades vi för första gången på AcadeMedias huvudkontor i Stockholm.

Det är Ann-Sofie Berg, utvecklingslärare i matematik som tillsammans med kvalitetsteamet ligger bakom initiativet.

– Det är viktigt att lärare från våra olika skolor får ett tydligt forum för kollegialt lärande. Vi kommer bland annat att lägga stort fokus på formativ bedömning och likvärdighet, samt givetvis lyfta goda exempel från de olika skolorna. Ett annat område som vi kommer att gå in på är programmering och hur det kan införas i undervisningen i enlighet med de nya digitaliseringsdirektiven från regeringen, säger hon.

Extern expertis

Idag var Madeleine Löwing, filosofiedoktor i matematikämnets didaktik, inbjuden till nätverksträffen. Hon är ett känt namn i Matematiksverige och har bland annat, på uppdrag av Skolverket, varit projektledare för utvecklandet av det nationella bedömningsstödet Diamantdiagnoserna.

– Bedömningsstödet består av 127 diagnoser som är avsedda för grundskolans samtliga årskurser. Tanken är att det ska användas av lärare för att kartlägga hur långt eleverna har kommit i sin kunskapsutveckling i matematik. Tillsammans med Madeleine har vi valt ut ett antal nyckeldiagnoser som hon gick igenom på dagens träff, berättar Ann-Sofie Berg.

Drygt 30 lärare ingår i matematiknätverket och under året kommer det även att arrangeras regionala träffar, i Stockholm och i region sydväst. Ann-Sofie Berg menar att den här typen av nätverk har efterfrågats av matematiklärare.

– Många känner sig ensamma i sin bedömning och vill gärna jobba tillsammans med andra matematiklärare. Det finns också önskemål om att sambedöma nationella prov och det kommer vi att göra till våren. Vi måste lära av varandra för att höja våra resultat och det övergripande målet är naturligtvis att nätverket ska bidra till en ännu bättre matematikundervisning på alla Vittras 25 skolor, säger hon.

”Otroligt givande”

En av matematiklärarna som ingår i nätverket är Johanna Wallfors som jobbar på Vittra Luma Park i Stockholm.

– Det har varit en otroligt givande dag och jag blir sugen på att gå in i klassrummet och undervisa nu på en gång, säger hon.

Hon ser flera fördelar med att vara med i ett nätverk tillsammans med andra matematiklärare.

– Jag är ensam matematiklärare på min skola eftersom den bara har upp till årskurs 3. Jag ser fram emot att ta del av de andra lärarnas kunskaper och erfarenheter, både de som jobbar med samma åldrar som jag och de som jobbar på mellan- och högstadiet. Det ska bli särskilt intressant att jobba mer med formativ bedömning, jag hoppas få med mig många tips och idéer, säger Johanna Wallfors.

Eva Appelgren

Publicerad 7 september, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?