GDPR SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Veckovisa interna utbildningar för en ännu bättre skola

Sedan den 1 september erbjuder kvalitetsstaben för AcadeMedias grundskolor, där Vittra ingår, interna utbildningar för att stödja skolor i deras arbete med att bli ännu bättre på att få eleverna att nå sina mål.  Idag finns ett 15-tal utbildningar eller så kallade ”Styrd helpdesk” som riktar sig till våra medarbetare i grundskolan. Elevhälsa för nyanställda, Nyanlända elever, Plan mot diskriminering och kränkande behandling och Svåra samtal är namnen på några av dem. Det skolorna själva som utifrån sina kvalitetsresultat avgör vilka utbildningsinsatser de behöver för att stärka sin verksamhet.

– Vi vill skapa ytterligare ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyten mellan våra 74 grundskolor. Därför har vi på den centrala kvalitetsstaben valt att ta fram dessa utbildningar tillsammans med den centrala elevhälsan. Det är vi som håller i utbildningarna men vi kommer även att bjuda in externa gäster, säger Karin Carlsson, kvalitetsansvarig för AcadeMedias grundskolor.

– Grundtanken är att ge medarbetare utmaningar, stöd och inspiration. Men utbildningarna är också utmärkta tillfällen för kollegiala erfarenhetsutbyten. Att få dela med sig av reflektioner från den egna verksamheten, och få insyn i hur andra jobbar, är viktiga delar i en utvecklingsprocess, säger Karin Carlsson.

Utbildningar varje vecka

AcadeMedias förskolor har haft ett liknande upplägg med interna utbildningar det senaste året och responsen har varit god. En del utbildningar kan medarbetare i grundskolan och förskolan gå tillsammans, medan andra är helt inriktade på respektive skolform. Grundskolans utbildningar anordnas varje vecka, främst i Stockholm, men även i Göteborg och Helsingborg. Utbildningarna kommer dessutom att vara tillgängliga via Google Hangouts.

– Olika skolor har olika utmaningar och med de här utbildningarna har vi försökt ringa in ett stort antal viktiga områden. Om vi märker att det finns behov av fler riktade utbildningar framöver kommer vi att ta fram det. Allra bäst effekt tror jag att vi når när flera medarbetare från samma skola går utbildningarna tillsammans, då får de ta del av samma information och diskussioner vilket underlättar när de sen ska implementera de nya kunskaperna i sin verksamhet, säger Karin Carlsson.

Ett område som kvalitetsstaben på AcadeMedias grundskolor prioriterar högt är värdegrundsarbetet. Flera av utbildningarna fokuserar därför på att ge skolor mer kunskap och fler verktyg kopplat till det.

– Vi har tyvärr sett vikande värdegrundsresultat på flera håll, så där gör vi en stor insats för att vända trenden. Ibland kan det handla om att förse skolor med väldigt konkreta redskap för att kunna hantera svåra situationer som kan uppstå på en skola, både med föräldrar och elever, säger Karin Carlsson.

– Målgruppen för våra utbildningar är alla som jobbar i våra grundskolor, både rektorer och övriga medarbetare, säger hon.

Eva Appelgren

Publicerad 13 september, 2017

Hittade du inte vad du letade efter?