×
 

Om oss på Vittra Västra Hamnen

Hos oss går elever från förskoleklass upp till årskurs 9

På Vittra Västra Hamnen jobbar vi för att alla ska lyckas. Nyckeln till det är att vi utmanar våra elever och hjälper dem att sätta ord på sitt lärande. Hos oss är olikheter en styrka – här kan elever från hela Malmö vara sig själva och lära sig att samarbeta. Det i kombination med de nära relationerna mellan pedagoger, elever och dig som förälder, gör att våra elever förstår sig själva, och på så sätt förstår samhället bättre.

Vittra Västra Hamnen ligger i ett nybyggt område nära havet, med modern arkitektur och näringsliv. Skolan är nyrenoverad med fräscha lokaler och möbler.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Två elever som ligger på golvet och bläddrar i en bok

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Barn på förskolan som upptäcker en jordglob med en lärare

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
Engagerad lärare hjälper en elev i ett klassrum på Vittra