SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Västra hamnen

Om Vittra Västra Hamnen

Vittra Västra Hamnen har funnits sedan 2002 och här går idag cirka 220 elever i åldrarna 6-16 år. Våra lärare och pedagoger är engagerade och jobbar alltid med att skapa sammanhang mellan aktiviteter och ämnen samtidigt som de grupperar eleverna utifrån deras individuella behov. De utgår från varje barns unika drivkrafter, förmågor och intressen – och drar nytta av allt som eleverna vill och kan lära. Genom att hitta motivationen hos varje enskild individ kan de både inspirera och ställa krav. Hos oss är det både roligt och nödvändigt att lära sig mycket.

Vi arbetar utifrån nationella styrdokument, såsom skollag och läroplaner. När våra elever lämnar vår skola efter årskurs 9 ska de att ha med sig godkända betyg i alla ämnen, god självkänsla, sociala färdigheter, demokratiska värderingar samt kunskap om och förståelse för de kompetenser och förmågor som efterfrågas i arbetslivet. Vi ger våra elever en stark tro på sin egen framtid helt enkelt.

Kvalitetsarbete och skolutveckling är ständigt i fokus hos oss, vår strävan är alltid att bli bättre. Det är en glädje för oss i skolans ledning att få leda skolans engagerade pedagoger och personal, vilka tar sig an sitt arbete och framförallt våra elever med stor entusiasm varenda dag.

Mats Carlgren
Rektor

Hittade du inte vad du letade efter?