Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Västra hamnen

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa. Du kan läsa mer om vårt arbete i vår elevhälsoplan.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Vittra Västra hamnen
Västra Varvsgatan 22
211 15 MALMÖ

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: Jonas Rying, jonas.rying@vittra.se
Bitr. rektor: Andreas Palmblad, andreas.palmblad@vittra.se
Kurator, Stina Sass stina.sass@vittra.se 0703219508
Skolsköterska, Helena Sjösvärd helena.sjosvard@vittra.se 040-10 98 69‬ 

Specialpedagog Kristina ”Kicki” Kruse Lindgren, kristina.kruselindgren@vittra.se
Studie & yrkesvägledare Per Larsson,  per.larsson@vittra.se 040-109860
Skolläkare: Kontaktas genom skolsköterskan.

 

Hittade du inte vad du letade efter?