SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Västra hamnen

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Vittra Västra hamnen
Västra Varvsgatan 22
211 15 MALMÖ

Medarbetare i skolans elevhälsa har kontaktuppgifter på denna sida:

Kontakt

 

Hittade du inte vad du letade efter?