SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Väsby

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av vår skola, här under hittar du en länk till vårt ansökningsformulär. Har du några frågor så får du gärna mejla eller slå oss en signal så hjälper vi dig vidare.

Ställ ditt barn i kö

Tryck här för att ställa ditt barn i kö till Vittra Väsby

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats, med det undantaget att syskon har förtur.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga skolor inom Vittra och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om Vittras antagningsrutiner.

 

Hittade du inte vad du letade efter?