×
 

Hoppa till innehållet

Vittraboken

Vittraboken är ett verktyg för planering och utvärdering samt för reflektion över det egna lärandet. Det är barnets och elevens bok. Syftet med boken är att möjliggöra att eleven själv kan lära sig se och följa sin egen lärprocess och att vara en hjälpande hand för struktur vardagsarbetet. Den underlättar för eleven att vara delaktig i, samt träna på att ta ansvar för, sina studier.

Vittraboken är både en fysisk bok och digital. Oavsett form, inleds boken med elevens nuläge utifrån Vittraförmågorna. Därefter följer en kalender med möjlighet för eleven att, tillsammans med sina pedagoger, kontinuerligt planera och utvärdera hur arbetet går.

Vittraboken i olika åldrar

  • Förskoleklass

    I förskoleklass används Vittraboken för att träna förmågorna reflektion och planering, och arbetet med boken möjliggör också för eleven att utveckla sin förmåga att påverka och ta ansvar för sina studier.

  • Grundskolan

    Eleverna i de yngre åldrarna arbetar till exempel med dagliga och veckovisa planeringar. I de äldre åldrarna kan eleven även bryta ner sina mål till delmål. Varje vecka kan eleven planera vad som ska göras för att man ska nå sina delmål.

Vill du läsa om våra andra verktyg?

Med hjälp av våra pedagogiska verktyg skapar vi en tydlig struktur, en modig kultur och ett medvetet lärande.