×
 

Hoppa till innehållet

Redaktionen

Redaktionen på Vittra är elevernas egna hub för omvärldsbevakning. Det är ett sätt att engagera våra barn och elever att tidigt ta del av, analysera och bidra till omvärlden samt att kritiskt granska media och källor. Här kan eleverna att bland annat genomföra research, spela in poddar, skriva reportage eller sända live.

Det är både en fysisk och en digital plats där verktyg och förutsättningar finns för modern nyhetsrapportering och debatt.

Redaktionen är ett verktyg för våra projekt och ger eleverna möjlighet att sammanställa och presentera sina arbeten på olika sätt.

Så jobbar vi med Redaktionen i skolan

  • En hubb för omvärldsbevakning

    Genom redaktionen kan våra elever skapa skoltidningar, poddar och filmer.

  • En miljö för skapande

    Genom redaktionen får eleverna vara kreativa, nyfikna och utforskande.

  • Nya verktyg för redovisning

    Redaktionen kan användas som ett modernt verktyg för redovisningar av skolarbeten.

Vill du läsa om våra andra verktyg?

Med hjälp av våra pedagogiska verktyg skapar vi en tydlig struktur, en modig kultur och ett medvetet lärande.