SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Väsby

Om Vittra Väsby

På Vittra Väsby har vi glädjen att ansvara för 380 elever i årskurserna F-9. Skolan startade 2006 och våra moderna och ljusa skollokaler ligger centralt belägna i Upplands Väsby med närhet till kommunikationer, grönområden och idrotts- och simhall. Vår utemiljö är väl anpassad för såväl lek som lärande och lockar till aktivitet och rörelse under raster och fritidshemstid. På vår stora skolgård finns klätter- och lekställning sandlåda, gungor, fotbollsplan och basketplan.

På Vittra Väsby erbjuder vi en skola och fritidshemsverksamhet där eleverna får möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar, i samspel med varandra och med närvarande vuxna. Vår lärmiljö är anpassad för att kunna möta barnens olika behov och intressen. Vi vill att våra elever ska utvecklas och utmanas, känna nyfikenhet och lust att lära och glädje över att lära sig nya saker. Vår målsättning är att erbjuda en meningsfull och intresseväckande undervisning av hög kvalitet i en lugn och trygg lärmiljö. På Vittra Väsby är elevernas kunskapsutveckling, lärande och personliga utveckling i fokus. Vi arbetar utifrån Vittras pedagogiska plattform som tar sin utgångspunkt i skolans styrdokument. Vi utgår i vår undervisning från elevernas individuella behov, förutsättningar och erfarenheter och genom att integrera ämnena i ämnesövergripande projekt, skapar vi helhet och sammanhang för eleverna.

Vår strävan är att våra elever ska växa upp till självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle vi lever i. Vi vill bidra till ett starkt civilt samhälle med ansvarstagande medborgare som kan göra självständiga val.

Marika Wadholm,

Rektor

Hittade du inte vad du letade efter?