SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Väsby

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

Vi bjuder in till minst ett föräldramöte per termin, varav det första ligger under Uppstartsperioden. Vi diskuterar aktuella frågor eller utifrån ett tema. Vi välkomnar alla föräldrar till första föräldramöte torsdagen den 18 augusti 2016 kl. 18.00-ca 20.00. Ni kommer då att få möjlighet att bekanta er med alla som arbetar med och runt era barn och med varandra. Vi träffas gemensamt för en kort inledande information, därefter träffas alla ansvarsgruppsvis. Vi avslutar sedan kvällen med att grilla korv på skolgården!

Elevskyddsombud

På skolan finns flera elevskyddsombud, vars uppgift är att bevaka elevernas arbetsmiljö. Elevskyddsombuden deltar i skolans systematiska arbetsmiljöarbete.

Elevråd och trygghetsråd

Skolan har ett aktivt elevråd och trygghetsråd som möjliggör inflytande och delaktighet för våra elever. Elevrådet och trygghetsrådet har regelbundna möten som protokollförs och protokollen finns sedan att läsa på SchoolSoft. Elevrådsordförande deltar i en kommungemensam utbildning.

Föräldraråd

Vår skola har ett föräldraråd med föräldrarepresentanter. Om du som förälder intresserar dig för skolutveckling och skolfrågor är du välkommen att delta. Anmäl ditt intresse till Anna Cederwall, rektor, genom att mejla: anna.cederwall@vittra.se.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, som är en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten.Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?