Matematikverkstaden ger eleverna djupare förståelse för matematik

Hösten 2022 inleddes en ny satsning på Vittra Väsby: skapandet av en mobil matematikverkstad, kallad Matemateket, som fått mycket positiv respons från eleverna. Här berättar Amela Misic, som leder matematiksatsningen tillsammans med Inger Kronsell, mer om denna spännande satsning och dess effekt.

En skattkista av matematikkurser

Matemateket består av en imponerande samling matematiklådor fyllda med laborativt material, konkreta uppgifter, problemlösningsövningar och spel. Varje låda rymmer en värld av matematik, från bråk och volym till geometri och huvudräkning. En favoritaktivitet hos eleverna är “Basspelet”, där de får spela med olika baser eller identifierar och lägger tal i dem.

Djupare förståelse genom laborativt lärande

För eleverna innebär Matemateket möjligheten till laborativa aktiviteter som i sin tur skapar en djupare förståelse för matematik. 
– Det handlar om att göra matematiken levande. Eleverna får chansen att utforska matematikens olika dimensioner och samarbeta för att lösa problem, säger Amela.

Mattelådor på en hylla
Mattelådor på en hylla

Amela och Inger vid matematekets alla mattelådor
Amela och Inger vid matematekets alla mattelådor

Innehållet i en mattelåda
Innehållet i en mattelåda

Mattelåda med geometriinnehåll
Mattelåda med geometriinnehåll