Trygghet och framsteg för Vittra Väsby

Vittra Väsby är en förebild för andra skolor när det gäller att skapa en trygg och produktiv miljö. Med fokus på tydliga regler och daglig uppmuntran har skolan inte bara förändrat sin egen miljö utan inspirerar även andra att göra detsamma.

I stadsdelen Väsby strålar Vittra-skolan som en stjärna bland grundskolor. Med en imponerande historik av positiva resultat på Trygghetsenkäten har skolan skapat en trygg och främjande miljö för eleverna. 

När Marika tillträdde som rektor för sju år sedan, stod skolan inför flera utmaningar med röda prickar från Skolinspektionen. Men med en ihärdig inställning och en tydlig struktur för främjande värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner och tydliga regler och konsekvenser, har skolan kunnat vända trenden.

Ordningsreglerna är tydliga och strävar efter att skapa en miljö där eleverna trivs och får de bästa förutsättningarna för att kunna fokusera på sitt lärande. Från mobilförbud och kepsförbud till andra ordningsregler som hur man beter sig i korridorer och på lektioner, har skolan skapat en trygg och strukturerad miljö där eleverna kan trivas och utvecklas.

Elever på Vittras händer i ring

Vad säger elever och personalen?

En av skolans mest hängivna medarbetare, vaktmästaren som även är brandman och snickare, uttrycker sin förvåning över det oslagbara lugn som råder på skolan. Med över 10 års erfarenhet på skolan säger han att det är svårt att hitta något liknande. Han trivs så bra att han frivilligt jobbar en dag i veckan trots att det inte är hans huvudyrke.

Eleverna själva ger insikt i framgångsfaktorerna. En klass berättade nyligen att de vill lära sig så mycket som möjligt och strävar efter goda betyg. Men det som verkligen förvandlade skolan från en utmaning till en bättre resultat beror på tydliga konsekvenser för brytande av regler.

Hos oss vet alla elever och medarbetare vad som gäller och vi är konsekventa med våra ordningsregler. Det skapar trygghet, tillit och lugn på skolan.

Marika Wadholm,
Rektor

Skolans ledning fortsätter att vara aktiv och engagerad, vilket inkluderar dagliga rundor för att uppmuntra och berömma eleverna. Denna positiva och inkluderande inställning har och är en viktig del av skolans framgång, inte minst för elevernas välmående.