×

 

Om oss på Vittra Vallentuna

Hos oss går barn och elever från förskolan upp till årskurs 9

På Vittra Vallentuna är våra elevers mål också vårt mål. För att se till att våra elever utvecklas jobbar vi med att se varje elev, så att hen känner sig trygg och trivs. Våra pedagoger använder sig därför av en medveten undervisning där eleverna blir medvetna om sin egen utveckling och lärprocess. Dessutom jobbar vi ämnesintegrerat och lär ut kunskap i ett sammanhang. På så sätt kan eleverna sätta det de lär om sig själva i ett större perspektiv och förstå samhället bättre.

På Vittra Vallentuna arbetar vi med att varje elev ska våga vara sig själva och vara stolta över sin förmåga att lära sig nya saker. Ett medvetet lärande där eleverna lär sig om sig själva för att på så sätt förstå samhället och världen. Vittra Vallentuna ligger i Kragstalund i Vallentuna med nära anslutning till Roslagsbanan.

Något vi är extra stola över är att vi 2020 utsågs vi till en av världens 100 bästa skolor i World Education Weeks.

Vittra är en idé- och värderingsstyrd organisation. Det betyder att alla medarbetare jobbar mot samma pedagogiska mål – ett medvetet lärande där vi kan göra skillnad för våra barn och elever.

Här växer människor och kunskap

Vittraförmågorna

Vittraförmågorna är sex olika förmågor för att lära och utvecklas, så att ditt barn både blir medveten om sig själv och sin omvärld. De Vittraförmågor vi alltid jobbar utifrån är tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete.
Vittraskolorna

Kvartersmålen

På Vittra arbetar vi med projekt kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Detta gör vi tillsammans med lokala organisationer för att förbättra samhället omkring oss. Vi engagerar våra barn, elever samt personal och tillsammans gör vi skillnad.

Vittraboken

I Vittraboken får ditt barn reflektera över sin lärprocess och får en medvetenhet kring sin utveckling. Våra elever använder även Vittraboken för att planera och utvärdera sitt skolarbete för att få struktur i sin vardag och lära sig att ta ansvar för sitt lärande.
omvittravallantuna