SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Rutiner och blanketter

Sjukfrånvaro

Enklast anmäler du sjukfrånvaro på SchoolSoft men du kan även ringa 08-514 440 41 innan kl. 08.00. Tänk på att göra en ny sjukanmälan för varje dag ditt barn är hemma.

Närvarorapportering i skolan

Personalen närvarorapporterar varje pass i SchoolSoft. Skolan är skyldig att meddela vårdnadshavare om eleven uteblir från skoltid, något SchoolSoft har en automatisk funktion för. Det innebär att du som förälder alltid blir meddelad om eleven har ”sen ankomst” eller är ”frånvarande” från passet och sjukanmälan inte är gjord eller eleven inte fått beviljad ledighet. För elever i åk 6-9 finns den olovliga frånvaron med på elevens betyg vid terminsslut.

Ledighet från skolan

Om en elev behöver vara ledig från skolan utöver loven och övriga lediga dagar ska ansökan lämnas till ansvarspedagogen i god tid innan ledigheten. Tiden i skolan är obligatorisk för åk 1-9. Därför beviljas ledigheter endast i särskilda fall. Alla planerade ledigheter som innebär att eleven är borta mer än tre dagar från skolan på ett läsår beslutas av rektor. Ansökan om ledig- het hittar ni på SchoolSoft.

Fritidshemmet och förskola

Inför varje lov behöver du som förälder göra en anmälan om vilka dagar ditt barn kommer att närvara på fritidsverksamheten eller förskolan. Anmälan till loven ska göras senast två veckor innan de infaller. För sommarlovet ska anmälan ske ca sex veckor innan ditt barn ska vara ledig. Detta för att vi ska kunna planera verksamheten för de barn som ska vara här. I god tid inför varje lov skickar vi med en ledighets blankett i veckobrevet. Där fyller du i vilka dagar ditt barn ska vara ledig alternativt vilka dagar och tider ditt barn ska vara på fritids och förskolan.

Barn som inte är inskrivna i fritidshem eller har allmän förskola (15 timmar per vecka) kan erbjudas lovdagsomsorg. Anmälan för lovdagsomsorg ska göras till administrationen på skolan, två månader innan lovet.

Hittade du inte vad du letade efter?