SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Om Vittra Vallentuna

Jag heter Elin Möller och är rektor på Vittra Vallentuna. På Vittra Vallentuna har vi fått förtroendet att ansvara för 440 barn och elever och vi har 45 engagerade medarbetare. Vi har bedrivit för- och grundskola i Vallentuna sedan 2006 och ligger i Kragstalund i Vallentuna i direkt anslutning till Roslagsbanan.

Hos oss får varje elev möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och de vuxna på skolan. Vi uppmuntrar våra elever till att bli självständiga och trygga individer som vet vilka de är och vad de står för, som tar ansvar för sig själva, för varandra och för det samhälle som vi lever i.

För oss är det viktigt att alla trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig nya saker. Våra lärare leder undervisningen och följer, tillsammans med eleven och dig som förälder, elevens utveckling. Kunskap ökar chansen till ett bra liv. Därför arbetar vi med täta kunskapsuppföljningar för att ge återkoppling och stöd till våra elever.

Vårt mål är att alla elever som lämnar Vittra Vallentuna ska göra det med minst betyget godkänt i alla ämnen, med en god självkänsla och en ökad förståelse för sitt eget lärande. Vi vill ge varje elev en god grund för fortsatta studier genom att utveckla elevens vilja och lust att lära och ge dem kunskaper för hela livet.

Jag är stolt över att få vara rektor och förskolechef för Vittra Vallentuna och över den härliga stämningen på skolan. Jag är också stolt över våra fina kvalitet som 2015 gjorde att vi tilldelades den riksomfattande kvalitetsutmärkelsen Bättre skola.

Välkommen att besöka oss på någon av våra informationskvällar eller boka ett personligt möte.

Elin Möller
Rektor

 

 

Hittade du inte vad du letade efter?