SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Uppföljning och dokumentation

Betyg (åk 6-9)

Betygsutdelning sker två gånger per år. Betygen publiceras alltid på SchoolSoft.

Skriftligt omdöme

I slutet på varje termin får alla elever ett skriftligt omdöme i alla ämnen som lästs den aktuella terminen. Omdömet innehåller kort information om hur eleverna ligger till och vad de ska göra för att utvecklas vidare. (Åk 9 får inget omdöme på vårterminen). Den framåtsyftande kommentaren i omdömet ligger till grund för nästkommande IUP-samtal.

Utvecklingssamtal

Sker i början av varje termin. Första samtalet under höstterminen ligger till grund för den Individuella utvecklingsplanen (IUP) som revideras i samband med det andra utvecklingssamtalet som sker på vårterminen.

Vittraomdöme

Alla elever får i slutet av läsåret ett skriftligt omdöme utifrån de mål som eleven haft i sin IUP.

Vittrabok

Elevens egen bok för att följa och planera sitt lärande och för att sätta en tydlig struktur för skolveckan.

SchoolSoft

Vår digitala lärplattform. Här sköts allt från närvarorapportering och schema till bedömning, IUP och omdömen. När risk finns att eleven inte når kunskapskraven får ni i hemmet tidigt information om det innan den formella dokumentationen sker i SchoolSoft.

Google classroom

Alla arbeten skrivs och lämnas in via classroom. Det är ett virtuellt klassrum där pedagogerna lägger ut information, presentationer, matriser och uppgifter. I classroom skapar även eleverna sina dokument att skriva i. Uppgifter som läggs  ut i classroom kan sättas med inlämningsdatum och eleverna ser då kommande arbeten i en ”att göra”-ruta. Eleverna har ett classroom till respektive ämne för att hålla isär och få ordning på sina uppgifter och inlämningar.

Hittade du inte vad du letade efter?