SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

På höstterminen bjuds alla föräldrar in till ett föräldramöte i barnets ansvarsgrupp. Detta i syfte att skapa en god samverkan mellan skolan och hemmet. Dag och tid för föräldramöte hittar du på SchoolSoft och i terminens första veckobrev.

Elevråd

Vår skola har ett elevråd med 1-2 representanter från varje ansvarsgrupp. Uppdraget är att representera sin ansvarsgrupps ärenden.

Föräldraråd

Vår skola har ett föräldraråd med ett 1-2 föräldrarepresentanter per årskurs. Föräldrarådet agerar bollplank och språkrör till Vittra Vallentunas ledning för att skapa stabilitet och lyfta eventuella orosmoment på vår enhet.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till elever, föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans och skolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?