SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Fritidshem

För oss är det viktigt att barnen upplever att skoldagen hänger ihop. Det innebär att fritidspedagoger och skolpedagoger har insyn i varandras verksamhet för att få en helhet av elevernas dag. Fritidsverksamheten följer i den mån det går de teman som man jobbar med i skolan, för att få en bredare förståelse och för att kunna fånga upp intressen och funderingar hos eleverna.

Fritids har öppet alla vardagar, bortsett från två UF-dagar, när vi har stängt för utvärdering och förberedelse, samt en till två veckor på sommarlovet. Inför varje lov får ni som vårdnadshavare meddela hur just ert barn behöver omsorg, detta för att vi ska kunna planera personal och måltider.

Vår fritidsverksamhet följer Skolverkets styrdokument för Fritidshemmet och vi har även samma struktur för utvärdering som grundskolan. Fritids har, precis, som övriga verksamheter en handlingsplan med prioriterade mål för läsåret.

Avdelningar

Hos oss på Vittra Vallentuna har vi fritidsavdelningarna Diamanten åk F-3 och Klubben åk 4-6.

Hittade du inte vad du letade efter?