SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Delaktighet och samverkan

Föräldramöten

En gång i början på varje läsår bjuds föräldrar in till ett föräldramöte. Detta i syfte att skapa en god samverkan mellan förskolan och hemmet.

Kvalitetsundersökningar

Varje termin genomför vi en kvalitetsundersökning, en enkät till föräldrar och medarbetare. Under hösten genomför vi Lilla Kvaliteten och under våren Stora Kvaliteten. Vi använder enkätresultaten till att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet. Resultaten ligger sedan till grund för förskolans fokusområden och handlingsplan för kommande läsår.

Hittade du inte vad du letade efter?