SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Zetterlunds väg 140
186 54 Vallentuna

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: Elin Möller, elin.moller@vittra.se, 08-514 440 48
Bitr.rektor: Kenny Kvarnström, kenny.kvarnstrom@vittra.se, 072-508 23 79
Skolsköterska: Lovisa Holmlund, lovisa.holmlund@vittra.se 072-711 95 19
Skolläkare: Susanne Beving, kontaktas genom skolsköterskan.
Skolkurator: Anna-Carin Collin, anna-carin.collin@vittra.se, 08-511 887 69
Specialpedagog: Kristian Frölin, kristian.frolin@vittra.se, 08-511 887 65
Skolpsykolog: Maria Grante, maria.grante@vallentuna.se

 

Hittade du inte vad du letade efter?