SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Vallentuna - Förskola och grundskola F-9

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Zetterlunds väg 140
186 54 Vallentuna

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Rektor: Elin Möller, elin.moller@vittra.se, 08-514 440 48
Skolsköterska: Lovisa Holmlund, lovisa.holmlund@vittra.se 072-711 95 19
Skolläkare: info kommer inom kort, kontaktas genom skolsköterskan.
Skolkurator: Annika Sibring, annika.sibring@vittra.se, 08-511 887 69
Specialpedagog: Kristian Frölin, kristian.frolin@vittra.se, 08-511 887 65
Skolpsykolog: Petter Leife, petter.leife@vallentuna.se

 

Hittade du inte vad du letade efter?