Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Törnskogen

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av Vittra Törnskogen, här under hittar du länkar till våra ansökningsformulär. Har du några frågor så får du gärna mejla eller slå oss en signal så hjälper vi dig vidare.

Vår förskola

Här ställer du ditt barn i kö till Vittra Törnskogens förskola

Vår skola

Här kan du ställa ditt barn i kö till Vittra Törnskogens skola

Eftersom det är olika formella regelverk som styr förskolan och skolan så måste vi separera våra köer. Det innebär att om du exempelvis önskar att ditt barn ska börja på en av våra förskolor och senare gå vidare i förskoleklassen så behöver du anmäla ditt barn till både förskolan och till förskoleklassen för att börja samla kötid redan nu.

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats, med det undantaget att syskon har förtur. Syskonförturen gäller enbart inom respektive skolform, dvs syskonförturen gäller tyvärr inte mellan förskolan och grundskolan.

Vid avgiftsdebitering för förskola och skolbarnsomsorg tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Antagningsrutiner i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga Vittraskolor och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan läsa mer om Vittras antagningsrutiner.

 

Hittade du inte vad du letade efter?