Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Törnskogen

Vittras barn- och elevombudsman

Mitt namn är Josimar Blanco och jag arbetar som Vittras Barn- och elevombudsman. Mitt uppdrag är att i nära samarbete med skolor och föräldrar verka för och tillvarata alla barns och elevers rättigheter i en lärande miljö.

Inom Vittra lägger vi stor vikt vid att alla barn och elever ges det stöd och den stimulans de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Våra förskolor och skolor arbetar också systematiskt för att främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda alla former av trakasserier och kränkande behandling. Förskolor och skolors klimat ska präglas av förtroendefulla och öppna relationer mellan medarbetare och barn.

Mitt uppdrag är att arbeta för att vi på ett tidigt stadium vidtar åtgärder för att tillförsäkra barn dessa rättigheter. Föräldrars synpunkter och iakttagelser är i en i högsta grad viktig del i detta arbete. Kontakta därför gärna mig om du har synpunkter och frågor om ditt barns förskole- eller skolmiljö samt rätt till utbildning. Jag kan också ge dig information om barns och elevers rättigheter i förskola eller skola.

I likhet med övrig personal inom våra skolor och förskolor har jag tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstens bestämmelser.

Välkommen att kontakta mig!

Josimar Blanco
Barn- och elevombudsman
Vittra

Telefon: 070-322 38 41
E-post:beo@vittra.se

Hittade du inte vad du letade efter?