Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Törnskogen

Klagomål och synpunkter

Vi vill att vår skola och förskola ska vara så bra som möjligt för alla som finns här. Därför är det viktigt att vi får information om brister, så att vi i dialog med dig som elev och förälder kan förbättra verksamheten. I första hand ska du som har en synpunkt på verksamheten vända dig till ansvarspedagogen, därefter följa vår ansvarsordning, så att rätt personer blir involverade och får möjlighet att hantera synpunkterna. Synpunkter och beröm kan lämnas skriftligt, muntligt eller via besök. Självklart får man lämna synpunkter anonymt även om de blir svåra för oss att följa upp.

Kontaktuppgifter

Arbetslagsledare skolan: Anna Hägerström, anna.hagerstrom@vittra.se
Rektor/förskolechef: Inger Alteryd, inger.alteryd@vittra.se
Verksamhetschef (huvudman): Carmen Blom, carmen.blom@vittra.se

Återkoppling

Inom tre dagar får du en bekräftelse på att ditt klagomål har mottagits. Inom en vecka ska du få ett svar på hur klagomålet har hanterats.

Andra möjligheter

Det är även möjligt att anmäla ärenden direkt till Vittras Barn- och elevombud Josimar Blanco på beo@vittra.se.

Hittade du inte vad du letade efter?