Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Törnskogen

Uppföljning och dokumentation

Dokumentationen är en viktig grundsten i vår vardag. Vi har en digital portfolio där vi dokumenterar utveckling och lärande med text och bilder. Det handlar om att tydligt synliggöra gruppens utveckling och portfolion är en levande och fortlöpande dokumentation för detta. Vi använder oss också av Vittraboken där vi dokumenterar inför, under och uppföljning av utecklingssamtalet som sker varje termin. Boken används också för barnets egen dokumentation. I slutet av året gör vi en sammanfattning av året som gått.

Vi dokumenterar i vår befintliga lärmiljö genom att till exempel på förskolans väggar hänga upp fotografier, collage och det som barnen skapar. Detta bidrar till att barnens lärarande synliggörs i verksamheten – för dem själva, för föräldrar och för pedagoger. Dokumentationen används i vardagen för att barnen ska få möjlighet att reflektera över sina tidigare erfarenheter och sedan kunna skapa ny kunskap i samspel mellan barn och pedagoger.

Utvecklingssamtal

Sker varje termin där den Individuella Utvecklingsplanen (UP) tas fram och revideras.

SchoolSoft

SchoolSoft är vår lärplattform där vi fortlöpande domunetrar barnens utveckling digitalt. Där hittar ni nyheter och information från vår verksamhet. Där anmäler ni även barnets vistelsetider.

Facebook

På Facebook publicerar vi bilder på lärandet i förskolan. Följ oss gärna för att ta del av ditt barns aktiviteter och utveckling. Glöm inte att lämna in blanketten ”fototillstånd” om du vill att även ditt barn ska få vara med på bild i sociala medier.

Hittade du inte vad du letade efter?