Webbshop SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Törnskogen

Elevhälsa

Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.

I Vittra finns en barn- och elevombudsman som du som vårdnadshavare alltid är välkommen att kontakta för att få information om barns och elevers rättigheter till stöd och hjälp inom området förskola och grundskola.

Elevhälsan arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa. Elevhälsan på skolan arbetar framförallt hälsofrämjande och förebyggande med alla elevers hälsa.

Adress till den medicinska kompetensen:
Skolsköterskan
Båtmansvägen 44 A
192 48 Sollentuna

Medarbetare i skolans elevhälsa:

Skolsköterska: Eva Thanger, kontaktas via e-post: eva.thanger@vittra.se
Skolläkare: Stefan Thanger, kontaktas genom skolsköterska
Skolkurator: Birgit Zielke, kontaktas via e-post: birgit.zielke@vittra.se
Specialpedagog: Maria Bernsmed, kontaktas via skolans telefon. Telefon: 08 626 2950. Telefontid: 9:30-11:00
Skolpsykolog: Nina Elfström, kontaktas via skolsköterskan.

Hittade du inte vad du letade efter?