Webbshop SchoolSoft Ställ ditt barn i kö

Vittra Törnskogen

Arbeta i Vittra

Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar, så att de kan utvecklas till ansvarstagande och medvetna medborgare. Som pedagog i Vittra får du möjlighet att påverka och bidra till barn och ungdomars utveckling – att bidra till ökade livschanser.

En stimulerande arbetsplats

För att ge barnen de allra bästa förutsättningar för sin utveckling har vi utvecklat en tydlig pedagogisk riktning. En Vittraskola är byggd och/eller anpassad efter vår idé och vårt sätt att arbeta. Möten och samspel människor emellan är utgångspunkter och därför är våra lokaler ljusa med öppna ytor som inbjuder till lärande, gemenskap och kreativitet.

Arbetslag med motiverade kollegor

Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med andra motiverade och engagerade kollegor. Arbetslaget möts regelbundet för pedagogiska samtal och för att utvärdera och förbereda verksamheten. Därutöver träffas alla pedagoger på enheten löpande under året.

Att växa som pedagog

För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som ny pedagog i Vittra deltar du i ett regionalt introduktionsprogram i början av din anställning. Programmet syftar till att göra dig väl förtrogen med vår pedagogiska riktning och hur den kan omsättas i praktiken samt ge dig en god uppfattning om Vittra som arbetsgivare och som arbetsplats. Varje medarbetare en individuell utvecklingsplan där du som medarbetare tillsammans med din rektor/förskolchef sätter upp dina mål för året. Målen följs upp under året och är kärnan i din individuella utvecklingsplan.

Hittade du inte vad du letade efter?