SchoolSoft Sätt ditt barn i kö

Vittra Telefonplan

Ställ ditt barn i kö

Vad roligt att du är intresserad av vår skola, här under hittar du en länk till vårt ansökningsformulär.

Länk till anmälningsblankett

Vi tar emot barn och ungdomar utifrån ansökningsdatum till respektive skolform och som ködatum registreras den dag då vi tagit emot din ansökan. Ditt barn kommer således att erbjudas plats efter det ködatum ni har och i mån av plats, med det undantaget att syskon har förtur. Vid avgiftsdebitering för fritidshemmet tillämpar vi maxtaxa enligt kommunens regler.

Riktlinjer för elevrekrytering i Vittra

För att säkerställa att alla barn och elever behandlas lika och utifrån gällande regelverk har vi tagit fram riktlinjer för elevrekrytering som bland annat reglerar hur intag och köhantering ska skötas i våra skolor. Dessa riktlinjer ska följas av samtliga Vittraskolor och kompletterar övriga policys och riktlinjer som finns. Här kan du läsa mer om våra riktlinjer för elevrekrytering.

 

Hittade du inte vad du letade efter?