SchoolSoft Sätt ditt barn i kö English

Vittra Telefonplan

Kvalitetsarbete

I Vittra arbetar vi mycket medvetet med kvalitetsuppföljning, analys och utveckling. Det handlar både om att vi förenas i värdet av ett formativt förhållningssätt – med tät kommunikation om elevernas lärprocess, och att vi har goda strukturer för gemensam uppföljning.  

Vi vet att barn och elever lär sig mer effektivt när det har en tydlig föreställning om hur det går och vad de behöver göra för att det ska gå ännu bättre. Det dagliga formativa förhållningssättet är därför bärande för oss i arbetet att bidra till att människor och kunskap kan växa.

Vi vet också att pedagogers rutiner för att följa upp resultat och analysera undervisningens (och återkopplingens) effekter är en framgångsfaktor för lärande och undervisningskvalitet. Vi arbetar därför med täta kunskapsuppföljningar i arbetslagen. Uppföljningar som drar nytta av våra prognoser, omdömen och vårt arbetet med kunskapsmatriser.

Arbetet med kunskapsuppföljningar i arbetslagen, och därefter på hela enheten, bidrar till att ingen faller mellan stolarna, att alla får det stöd och den stimulans de behöver samt att vi organiserar oss ändamålsenligt utifrån ständigt analyserade och identifierade behov.

Vårt systematiska kvalitetsarbete hjälper oss därmed att se till att våra barn och elever får en utbildning av hög kvalitet, att de når utbildningsmålen, samt att de i övrigt utvecklas så långt som möjligt.

Hittade du inte vad du letade efter?